Mobiliteitsprogramma WW

Een nieuw perspectief bij een andere werkgever

Als een medewerker uit dienst gaat en in de WW terecht komt, kun je als werkgever medeverantwoordelijk zijn voor het laten terugkeren van de medewerker naar betaalde arbeid. Een situatie waarin iedereen het liefst snel zicht heeft op passend werk voor de medewerker. Passend bij zijn wensen en mogelijkheden.

Al is de samenwerking tussen werkgever en medewerker soms tijdelijk bedoeld, de wetgever denkt daar anders over. Ben je als werkgever een overheidsinstantie, dan is het vinden van ander werk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En die houdt niet op bij het beëindigen van de overeenkomst. Samen met Amplooi kom je stap voor stap dichter bij een oplossing.

Binnen 3 weken een nieuwe werkplek

Het doel van het traject is om na een periode van inactiviteit de medewerker weer werkritme te laten opdoen bij een andere werkgever.
Via ons netwerk vinden we binnen 3 weken een passende werkritmeplek (proefplaatsing) die eventueel de mogelijkheid biedt tot een meer structurele aanstelling.

Inhoud Programma

De inhoud van het programma kenmerkt zich met de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek met de werknemer:
  o Op basis van relevante documenten
  o Bepalen van de zoekrichting
 • Opstellen van intakeverslag
  o De arbeidsmarktmogelijkheden
  o Zoekprofiel
  o Inventarisatie van relevantie werkgevers
 • Organiseren van een werkritmefunctie:
  o Vinden van een passende functie
  o Opstellen stageovereenkomst
  o Wekelijks rapporteren
  o Eindevaluatie na 3 maanden

Resultaat van de dienstverlening:

De werknemer is weer in dagelijkse werkritme op basis van zijn oorspronkelijke contracturen.
Vervolgens kan het traject gecontinueerd worden met een outplacement traject waarin de werknemer begeleidt wordt naar betaalde arbeid. Dit indien er geen structurele mogelijkheden zijn op de huidige arbeidsritmeplek (proefplaatsing).

Wilt u meer weten over ons WW traject? Wij helpen u graag via onze servicedesk (088-0223800) of via ons contactformulier. Maak ook kennis met onze coaches.