Mobiliteitsprogramma Re-integratie Spoor 2

De kortste weg naar duurzaam werk

Re-integratie extern (spoor 2 of 2e spoor) is deskundige ondersteuning bij het vinden van ander werk buiten uw bedrijf als u door ziekte uw eigen werk niet meer kunt doen. Die ondersteuning is per definitie maatwerk en wordt uitgevoerd door een re-integratiebedrijf.
Ieder individu stelt andere eisen aan de begeleiding. Het doel blijft gelijk: binnen zo kort mogelijke termijn weer aan de slag in een baan die bij u past. Met ons Mobiliteitsprogramma Re-integratie Spoor 2, bieden we complete dienstverlening aan voor u als medewerker.

Eén programma, twee fasen.

Het traject is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede fase de Bemiddelingsfase. Na de intake stellen we een plan van aanpak op waarin we vaststellen waar we naartoe gaan werken.Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. U heeft hierin een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt.

Lees verder

De procedure

Ieder re-integratie traject begint met een intakegesprek met u, waarin een inventarisatie plaatsvindt van uw mogelijkheden. Het intakegesprek is ook bedoeld om kennis te maken met de individuele coach, de mobiliteitsexpert. Het is tenslotte mensenwerk en de persoonlijke klik met de coach vinden wij heel erg belangrijk. Indien gewenst kan ook eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de coach van uw regio worden gepland.

Na de intake wordt een actieplan opgesteld: wat zijn uw beperkingen en wat kunt u vooral nog wel. De door u gewenste functie, branche, regio, eventueel benodigde opleidingen worden gespecificeerd. Indien u het lastig vindt om aan te geven welk werk nog wel bij u past helpen we u daarmee. U kunt kiezen uit verschillende assessments en door coachingsgesprekken helpen we u weer een richting naar werk te vinden die bij u past.

Vervolgens vindt een verkenning van de arbeidsmarkt plaats. Is het krijgen van de gewenste functie binnen een redelijke termijn (6 maanden) haalbaar?

De begeleiding door onze Mobiliteitsexpert is altijd individueel. Onze aanpak in de gesprekken is pragmatisch. Zowel u als de Mobiliteitsexpert  zoeken naar vacatures en creëren samen zoveel mogelijk kansen. U wordt geadviseerd bij het opstellen van brieven en CV en oefent met u sollicitatiegesprekken, netwerken en presentatietechnieken. De Mobiliteitsexpert geeft zelfvertrouwen en een luisterend oor als het even tegen zit.

Wij hebben een actieve opstelling als het gaat om het vinden van de nieuwe baan voor u. Wij hebben zelf Arbeidsmakelaars in huis die de door u gewenste baan kunnen vinden en maken gebruik van ons uitgebreide netwerk.

Assessments

Het is niet altijd zo voor de hand liggend een andere passende functie of richting naar werk te benoemen voor u. Om vast te stellen wat bij u past en voor uw loopbaan een goede keuze is kunnen we verschillende assessments inzetten. U kunt kiezen uit diverse assesments gericht op het in beeld brengen van persoonlijkheid,  drijfveren en beroepskeuze. Uw persoonlijke Mobiliteitsexpert is gecertificeerd de uitslag met u te bespreken en in coachingsgesprekken de uitkomsten uit te werken naar een concrete functie en branche.

Professionele ondersteuning

Re integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze Mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren. Dat is niet vrijblijvend. Het UWV verwacht dat werkgever en medewerker er alles aan doen om passend werk te vinden. Omdat wij – tijdens het Mobiliteitsprogramma – een goed dossier vormen, kunnen we altijd verslag uitbrengen. U voldoet dus aan de wettelijke eisen.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van een werknemer. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor u en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever;
 • In 70% van de trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt door instroom in de WGA te voorkomen. Dit wordt voor 48% gerealiseerd door het vinden van ander passend werk voor uw als medewerker;
 • In 99% van de gevallen voorkomen we een loonsanctie, doordat we tijdens het traject voldoende inspanningen leveren, conform de richtlijnen van het UWV;
 • Door onze contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen toetsen we voortdurend de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie spoor 2;
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan u bij het zoeken naar passend werk;
 • Iedere medewerker krijgt een vaste Mobiliteitsexpert toegewezen. Deze voert de regie over het gehele traject, van intake tot en met de afronding en het opstellen van de eindrapportage. De Mobiliteitsexpert kan gebruik maken van het netwerk en de kennis van de arbeidsmarkt van onze Arbeidsmakelaars en het Mobiliteitscentrum. Deze kunnen deuren openen bij werkgevers voor onder andere werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering;
 • We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Tarieven Mobiliteitsprogramma Re-integratie Spoor 2

Uw werkgever betaalt de kosten van het Mobiliteitsprogramma Re-integratie Spoor 2. Wij kunnen desgewenst een offerte op maat maken voor uw werkgever.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor u aanzienlijk groter zijn. De Arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren Arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Vergroot de baankansen

Deze baankansen zijn inzichtelijk voor uw medewerker in ons online vacatureportaal Jobport. Dit verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan aanzienlijk. De voordelen van ons Mobiliteitscentrum in combinatie met Jobport zijn:

 • Vacature zoekmachine met een digitaal overzicht in alle (sollicitatie)activiteiten;
 • Exclusief aan Amplooi verbonden uitstroombedrijven en -mogelijkheden zoals werkervaringsplekken, leer-, werkplekken en vacatures;
 • Bedrijven zoekmachine voor oriënteren, netwerken en open solliciteren naar exclusieve uitstroommogelijkheden;
 • Beroepenoriëntatie: gestructureerd beroepen verkennen met daarbij de arbeidsmarkt trends (stijgende of dalende vraag) en beroepen video’s;
 • Persoonlijk loopbaanprofiel op basis van ervaring, kwaliteiten, interesses en belastbaarheid, die u zelf beheert;
 • Vertaling FML naar minimaal 800 beroepen voor de top 5 matches, een verschillende analyse met arbeidsmarktperspectief;
 • Exclusieve loopbaantesten en e-learnings.

Als het gaat om zieke werknemers waarbij het uitvoeren van de huidige functie (vrijwel) onmogelijk is geworden, wordt een re-integratiebedrijf benaderd via de werkgever.

Een re-integratiebedrijf is een bureau dat zich richt op het laten terugkeren van (langdurig) zieke werknemers en werkzoekenden op de werkvloer. Dit gebeurt aan de hand van een re-integratietraject, waarin veel aandacht is voor persoonlijke begeleiding en training. Een re-integratiebedrijf biedt vele mogelijkheden als het gaat om het laten terugkeren van zieke werknemers en werkzoekenden. Wij leggen u uit wat een re-integratiebedrijf zoal doet en voor u kan betekenen.

Daadkrachtige ondersteuning

Contact

Wilt u meer weten over outplacement?  Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bekijk onze andere diensten

Offerte aanvragen

Download onze whitepaper

Mobiliteitsprogramma Spoor 2

In de onderstaande video laten wij u zien wat re-integratiebedrijf Amplooi voor u kan doen bij langdurig ziekteverzuim.

Contact

Meer weten of een afspraak maken? Ben je toe aan goede begeleiding in spoor 2? Neem dan contact op met ons. Bel ons op 088-0223888 of stuur een email naar info@amplooi.nl

Ik wil graag meer weten
Download het productblad over ons Mobiliteitsprogramma Re-integratie Spoor 2