Mobiliteitsprogramma Outplacement

Soms is een overstap nodig om je weg te kunnen vervolgen

Een pragmatische aanpak. Een persoonlijke coach. Veel tijd voor motivatie en hulp bij praktisch solliciteren. Assessment en beroepskeuze test, CV opstellen, brieven schrijven, wegwijs op internet, maar vooral: wij leveren zelf kansen aan en regelen gesprekken bij potentiële werkgevers.

Wat is het?

Outplacement is deskundige begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe plaats op de arbeidsmarkt. Die begeleiding is per definitie maatwerk en wordt uitgevoerd door een outplacementbureau. Ieder individu stelt andere eisen aan de begeleiding.

Het doel blijft gelijk: een andere baan. Bij voorkeur binnen korte termijn.

Uw bedrijf reorganiseert

Uw werkgever organiseert uw bedrijf opnieuw, anders, met minder mensen of met andere mensen, met andere kwaliteiten. Kortom u hoort helaas bij de groep waar afscheid van genomen gaat worden en u wordt wel ondersteuning geboden in de vorm van outplacement bij het vinden van een nieuwe loopbaan.

Individueel

Wanneer de doelstellingen van uzelf en uw bedrijf te ver uit elkaar zijn komen te liggen, kan dit leiden tot ontslag. Vaak wordt door de werkgever outplacement aangeboden om u te begeleiden naar ander werk.

Ieder Outplacementtraject begint met een intakegesprek met u, waarin een inventarisatie plaatsvindt van uw wensen en mogelijkheden. Het intakegesprek is ook bedoeld om kennis te maken met de individuele coach, de Mobiliteitsexpert. Het is tenslotte mensenwerk en de persoonlijke klik met de coach vinden wij heel erg belangrijk. Indien gewenst kan ook eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de Mobiliteitsexpert van uw regio worden gepland.

Na de intake wordt een actieplan opgesteld: de door u gewenste functie, branche, regio, eventueel benodigde opleidingen worden gespecificeerd. Indien u het lastig vind om aan te geven welke richting uw loopbaan uit moet gaan dan helpen we u daarmee. U kunt kiezen uit verschillende assessments en door coachingsgesprekken helpen we u weer een richting naar werk te vinden die bij u past.

Vervolgens vindt een verkenning van de arbeidsmarkt plaats. Is het krijgen van de gewenste functie binnen een redelijke termijn (6 maanden) haalbaar?

De begeleiding door onze Mobiliteitsexpert is altijd individueel. Onze aanpak in de gesprekken is pragmatisch. Zowel u als de Mobiliteitsexpert zoeken naar vacatures en creëren samen zoveel mogelijk kansen. U wordt geadviseerd bij het opstellen van brieven en CV en oefent met u sollicitatiegesprekken, netwerken en presentatietechnieken. De Mobiliteitsexpert geeft zelfvertrouwen en een luisterend oor als het even tegen zit.

Wij hebben een actieve opstelling als het gaat om het vinden van de nieuwe baan voor u. Wij hebben zelf Arbeidsmakelaars in huis die de door u gewenste baan kunnen vinden en maken gebruik van ons uitgebreide netwerk.

Diensten

Wij verzorgen complete outplacement trajecten vanaf de fase van begeleiding bij het ontslag tot nazorg na het verkrijgen van de baan. Daarnaast is ook inkoop van deelproducten mogelijk:

Assessments

  • Diverse mogelijkheden voor het in beeld brengen van motivatie, drijfveren en competenties.

Workshops

  • training solliciteren
  • training netwerken
  • training presentatie technieken
  • training sociale media

Netwerk/jobhunting

  • Jobhunting, met ondersteuning van een Arbeidsmakelaar wordt gezocht naar vacatures
  • Via ons netwerk en onze vacaturebank, het Werkkompas kan actief gezocht worden naar banen binnen uw en ons eigen netwerk

Tarieven Outplacement

Uw werkgever betaalt de kosten van het outplacement traject. Voorafgaand aan een kennismaking met ons maken wij graag een offerte op maat voor uw werkgever aan de hand van het beschikbare gestelde budget.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Outplacement? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 0223888. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.