Mobiliteitsprogramma Re-integratie 1e Spoor

Re-integratie in het eerste ziektejaar

Wanneer je langer ziek thuis bent kan de afstand naar je werk en collega’s groter worden. Amplooi helpt je terug te keren naar je eigen werk of ander werk te vinden.

Het doel is een snellere werkhervatting, een nieuwe  passende baan of sneller terug in eigen werk.  Snellere werkhervatting is van groot belang voor zowel u als uw werkgever. Dit wordt bereikt doordat te starten met actief coachen op het moment dat u aangeeft uzelf te kunnen oriënteren op de perspectieven. Door de vraag ‘waar sta ik nu en waar ga ik naartoe?’ te beantwoorden, komt werkhervatting eerder en sneller tot stand.

Het Mobiliteitsprogramma Re-integratie eerste ziektejaar start met het Perspectiefgesprek en wordt uitgevoerd door een Mobiliteitsexpert van Amplooi. In het Perspectiefgesprek wordt u beter bewust van de kansen en risico’s in uw huidige situatie.

Het Perspectiefgesprek

Om de eigen regie op werkhervatting verder te stimuleren vindt vanaf de 26ste week in verzuim het perspectiefgesprek plaats. De Amplooi Loopbaancoach brengt uw risico’s en kansen op de arbeidsmarkt in kaart en brengt de stand van zaken met betrekking tot werkhervatting vanuit drie perspectieven in kaart.

 1. Eigen werk bij eigen werkgever;
 2. Ander werk bij eigen werkgever;
 3. Ander werk bij andere werkgever.

Tijdens het Perspectiefgesprek bepalen we samen wat mogelijke interventies zijn, voorbeelden zijn een arbeidsdeskundig onderzoek, een loopbaancoaching traject, assessments, trainingen op het gebied van sollicitatievaardigheden en een re-integratie spoor 2 traject.

 1. Interventie eigen werk bij eigen werkgever

Samen met een ervaren Mobiliteitsexpert gaat u in gesprek en worden aanvullende testen en instrumenten ingezet om dit proces te ondersteunen en  een realistische terugkeer te bepalen.

 

 1. Interventie ander werk bij eigen werkgever

Door eerder te starten met  de re-integratie en een realistische terugkeer te bepalen voor de loopbaan, kan een 2e ziektejaar worden voorkomen.

 1. Interventie ander werk bij andere werkgever

De Mobiliteitsexpert coacht u om zo snel mogelijk de arbeidsmarkt te kunnen benaderen. Vanuit  een helder zoekprofiel en met voldoende sollicitatievaardigheden en ondersteuning vinden  de medewerkers met vertrouwen  de nieuwe passende baan.

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van
een medewerker. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

De toegevoegde waarde van Amplooi:

 • Beheersing van schadelast door vroege inzet coaching op perspectieven en werkhervatting.
 • Veel ervaring in de samenwerking met verzekeraars en werkgevers.
 • Het Perspectiefgesprek wordt gevoerd door de Mobiliteitsexpert, de loopbaan professional met expertise in de arbeidsmarkt.
 • De eigen re-integratievisie van de verzuimende medewerker is leidraad in het traject.
 • Coaching gericht op werkhervatting vanuit drie perspectieven.
 • Financieel inzicht geven, brengt urgentie.
 • Inzet van een werkervaringspek verbreedt perspectieven.
 • Een No-risk status vergemakkelijkt het vinden van een andere baan.
 • Uiteindelijk een gegarandeerd Poortwachterproof dossier.
 • We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Als het gaat om zieke werknemers waarbij het uitvoeren van de huidige functie (vrijwel) onmogelijk is geworden, wordt een re-integratiebedrijf benaderd via de werkgever.

Daadkrachtige ondersteuning

Contact

Wilt u meer weten over MKB Re-integratie? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bekijk onze andere diensten

Offerte aanvragen

Download hier onze whitepaper

Contact

Meer weten of een afspraak maken? Ben je toe aan goede begeleiding in spoor 2? Neem dan contact op met ons. Bel ons op 088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Download het productblad over ons Mobiliteitsprogramma MKB Re-integratie