Mediation

In ieder conflict ligt een oplossing

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Wij zijn gespecialiseerd in mediation op het gebied van arbeidsconflicten. Bemiddeling bij conflicten op de werkvloer is vaak wat werkgever en werknemer nodig hebben om de strijdbijl te begraven. Partijen zitten vaak vast in hun mening over de ander, en er spelen ook veel emoties over wat er gebeurd is. Dan is mediation vrijwel de enige oplossing. Alleen een onafhankelijke derde kan hier namelijk buiten staan, en daardoor partijen weer zinvol in gesprek laten komen met elkaar. Geschillen oplossen met mediation van Amplooi is een duurzame oplossing.

Wanneer is het tijd voor mediation?

Een arbeidsconflict kan op verschillende manieren ontstaan. Wij zien in de praktijk uiteenlopende type conflicten, waar mediation de oplossing kan bieden. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Bij verschil van inzicht over functioneren en/of loopbaanwensen
  • Bij verschil van inzicht over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Bij verschil van inzicht over de re-integratie bij ziekte, bijv. de werknemer wil terugkeren in zijn eigen werk, maar dit is volgens de werkgever niet mogelijk

Geschillen oplossen tussen werkgever en werknemer met mediation

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij ons terecht voor het oplossen van een geschil.Werkgevers omdat zij uit een conflict willen komen. Vaak gaat het om een ziekmelding, of een niet goed functionerende medewerker in de ogen van de werkgever. Mediation kan geadviseerd zijn door een rechter of een bedrijfsarts, het kan ook een intern protocol binnen een bedrijf zijn, waarbij de mediation een proces stap is. Werknemers kloppen daarentegen bij ons aan om uit een conflict met de werkgever te komen. Vaak in een proces tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Onze bemiddeling leidt overigens vaker tot terugkeer in eigen werk of ander werk bij de werkgever, dan in een beëindiging van de arbeidsrelatie.

Mediation in praktijk: het medation-proces

Een mediation-proces van Amplooi is gebaseerd op vrijwilligheid en betrouwbaarheid. Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door bemiddeling op te lossen. Dan start het informele, flexibele mediation-proces. De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten, maar juist de belangen van beide partijen centraal staan. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Bij bemiddeling zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. Onze mediator houdt zich bezig met het proces, niet met de inhoud. Een succesvolle mediation hangt sterk af van de medewerking en betrokkenheid van de deelnemers. De uitkomst wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Een gemiddelde mediation-proces kent 3 tot 5 sessies van maximaal 1,5 uur. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt.

Geschillen oplossen door mediation
Lees meer over de taken en werkzaamheden van een mediator van Amplooi.

Samen naar een win-win situatie

Het traject is succesvol als alle partijen d.m.v. een vaststellingsovereenkomst de uitkomst van hun geschil hebben willen vastleggen. Succes resulteert in een win-win situatie (gunstigste uitkomst) of concessies van de partijen. De belangrijkste succesfactor hierbij is de wil van partijen om tot een oplossing te komen. In de praktijk zien wij soms ook dat de mediation met één sessie al stopt. Omdat één van de partijen aangeeft niet verder te willen in de mediation. Hierdoor volgt er overigens vaak wel een andere vorm van oplossing, vaak beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In alle gevallen is de start van mediation de start van een oplossing voor het conflict.

Waarom uw arbeidsconflict uit handen geven aan Amplooi?

Amplooi is specialist in verzuim en ontslagzaken en kan vanuit die kennis en ervaring ook goede mediations uitvoeren. Het doel is dat er een oplossing komt die door beide partijen gedragen wordt. De uitkomst staat niet vooraf vast. Mocht de uitkomst een beëindiging zijn, waarin outplacement of re-integratie aan de orde is, dan kan dit door een andere medewerker van Amplooi worden uitgevoerd. Amplooi kent een hoge klanttevredenheid. In de meeste gevallen is er weer ruimte voor een voortzetting van de arbeidsovereenkomst en loopbaan bij de eigen werkgever en een goede relatie met elkaar.

Wilt u meer weten over mediation? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 815. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.