Mobiliteitsprogramma Loopbaancoaching

Eerst komt de wil, dan pas de weg

In iedere loopbaan kunt u, als medewerker geconfronteerd worden met vragen of uw huidige baan nog wel aansluit bij uw talenten, dromen en ambities. Om duurzaam inzetbaar te blijven kan het programma loopbaancoaching inzicht geven en helpen om op het goede spoor te blijven. Loopbaancoaching kan op verschillende momenten in een loopbaan toegevoegde waarde hebben. Immers, ieder mens doorloopt verschillende levensfasen met bijbehorende wensen en behoeften. Vragen waarbij loopbaancoaching ingezet kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
  • Waar ben ik goed in, wat zijn mijn talenten?
  • Wat zijn mijn drijfveren?
  • Kan ik mijn talenten voldoende inzetten in mijn huidige baan?
  • Past mijn huidige baan bij mijn talenten, dromen en ambities ?
  • Welke (loop)baan past wel / beter bij mijn talenten, dromen en ambities?
  • Kunnen mijn loopbaan wensen mijn huidige werkgever versterken en is daar ruimte voor?
  • Welke kansen zijn er in de externe arbeidsmarkt om mijn (loop) baanwensen te realiseren?

Samen met een ervaren Mobiliteitsexpert gaat u in gesprek om antwoorden op deze vragen te krijgen. Aanvullende testen en instrumenten worden ingezet om dit proces te ondersteunen en een realistische richting te bepalen voor uw loopbaan. We maken dat concreet in een “profiel” op maat. Alles wat u belangrijk vindt staat erin. Zoals wie bent u , wat is uw historie, uw ambitie, welke (loop) baan stappen op korte en langere termijn zijn passend en realistisch.

Wat houdt het programma in?

Voor het programma Loopbaancoaching wordt gestart met een assessment Werkwijzer.

De Amplooi Werkwijzer is een:

  • wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, met gevalideerde resultaten.
  • een toegankelijk assessment. Wat je niveau ook is, je kunt de vragenlijsten online invullen.

Wat wordt gemeten? Voor de Werkwijzer wordt gebruik gemaakt van de My Motivation Insights Kleurentest.

De drijfveren die u bezit bepalen in belangrijke mate uw functioneren in een team of organisatie. Deze drijfveren worden bepaald door neurofysiologie en door omgevingsfactoren. Er kunnen bij ieder individu 6 drijfveren worden onderscheiden – en gemeten. Deze drijfveren hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en volgorde, wat resulteert in een groot aantal verschillende profielen.

De zes drijfveren die we onderscheiden, worden met kleurcodes aangeduid.

De Werkwijzer  meet deze drijfveren snel en accuraat. Door de kleurcodes kunnen testresultaten op een duidelijke en eenvoudige manier worden weergegeven.

Een programma, twee fasen

In grote lijnen is het loopbaantraject, dat hoort bij de loopbaancoaching van Amplooi, op te splitsen in twee verschillende fases (zie ook onderstaande Lemniscaat model). Door het doorlopen van deze fases kan uiteindelijk een advies op maat worden uitgebracht. In totaal worden er vier tot acht coachingsgesprekken gevoerd met een loopbaancoach, onze Mobiliteitsexpert. Elke 2 weken gaan we aan de slag met de kandidaat.

Fase 1: Zelfanalyse

In de eerste fase van het loopbaantraject, ligt de focus op wie de kandidaat is en zijn of haar verleden. Vragen die hier aan bod komen, zijn: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. In de onderstaande afbeelding vindt deze fase zich aan de linker kant van de lus plaatst. Door te kijken naar het CV en de biografie wordt meer duidelijk over de geschiedenis van de kandidaat, door vervolgens de sterke en zwakke punten en overtuigingen van de kandidaat in kaart te brengen, wordt een helder beeld geschetst van de kandidaat. Aan de hand hiervan kan gekeken worden naar de toekomst, waarmee fase 2 aanbreekt.

Fase 2: Arbeidsmarktanalyse

In fase 2, de fase die zich rechts van de lus afspeelt, gaat het om het in de praktijk brengen van fase 1. Het uiteindelijke doel hierbij is om met een concreet actieplan op zoek te gaan naar een toekomstige werkgever. Door te kijken hoe de kandidaat getriggerd kan worden en wat zijn of haar missies en dromen zijn, kan vol enthousiasme aan een helder actieplan gewerkt worden. Hierna is het tijd voor het verkennen van de arbeidsmarkt, het inrichten van een arbeidsmarktstrategie en het concreet benaderen van de arbeidsmarkt. Op zoek naar de droombaan!

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Loopbaancoaching? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 815. U kunt ook een offerte aanvragen U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Download hier ons productblad over het Mobiliteitsprogramma spoor 2