Werknemers

Spoor 2 re-integratie

Een pragmatische aanpak. Een persoonlijke coach. Veel tijd voor motivatie en hulp bij praktisch solliciteren. Assessment en beroepskeuze test, CV opstellen, brieven schrijven, wegwijs op internet, maar vooral: wij leveren zelf kansen aan en regelen gesprekken bij potentiële werkgevers.
Hier leest u meer over onze begeleiding voor u bij spoor 2 re-integratie

Outplacement

Uw werkgever organiseert zijn bedrijf opnieuw, anders, met minder mensen of met andere mensen, met andere kwaliteiten. Kortom helaas hoort u bij de groep waar afscheid van genomen wordt. Uw werkgever ondersteunt u echter wel door middel van outplacement bij het vinden van een nieuwe loopbaan.
Hier leest u meer over onze begeleiding voor u bij outplacement…

Loopbaancoaching

Should I stay or should I go?

Bent u nog voldoende gedreven om te blijven in uw huidige baan bij uw huidige werkgever of krijgt u meer energie en werkplezier in een nieuwe werkomgeving, mogelijk bij een andere werkgever?

Uw werkgever biedt u de mogelijkheid om uw eigen drijfveren voor werk te meten en met een coach te onderzoeken of wat u nu doet nog voldoende bij u past of dat u beter andere uitdagingen op kunt zoeken (intern dan wel extern).

Hier leest u meer over onze begeleiding voor u bij loopbaancoaching….

Jobhunting

Jobhunting is in re-integratie en outplacement trajecten een belangrijk onderdeel om tot het gewenste resultaat te komen in de vorm van een nieuwe baan of werkervaringplaats. Ook bij loopbaantrajecten is het een mooie aanvulling om tot het concreet geformuleerde doel te komen. Jobhunting en Jobport zijn vaste onderdelen van de complete programma’s en afzonderlijk in te kopen tegen een scherp tarief.
Hier leest u meer over onze begeleiding voor u bij Johbhunting…

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Wij zijn gespecialiseerd in mediation op het gebied van arbeidsconflicten. Bemiddeling bij conflicten op de werkvloer is vaak wat werkgever en werknemer nodig hebben om de strijdbijl te begraven. Partijen zitten vaak vast in hun mening over de ander, en er spelen ook veel emoties over wat er gebeurd is. Dan is mediation vrijwel de enige oplossing. Alleen een onafhankelijke derde kan hier namelijk buiten staan, en daardoor partijen weer zinvol in gesprek laten komen met elkaar. Geschillen oplossen met mediation van Amplooi is een duurzame oplossing.

Hier leest u meer over onze begeleiding voor u bij Mediation…

WW re-integratie

Een nieuw perspectief bij een andere werkgever
Als een medewerker uit dienst gaat en in de WW terecht komt, kun je als werkgever medeverantwoordelijk zijn voor het laten terugkeren van de medewerker naar betaalde arbeid. Een situatie waarin iedereen het liefst snel zicht heeft op passend werk voor de medewerker. Passend bij zijn wensen en mogelijkheden.

Hier leest u meer over onze begeleiding voor u bij WW re-integratie…