ZW Flex Mobiliteitsprogramma

De snelste weg naar andere mogelijkheden

Heeft u te maken met een tijdelijke medewerker die ziek uit dienst gaat, of wordt hij binnen een maand na uitdiensttreding ziek, dan is de werkgever in veel gevallen financieel verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemer. Dit kan zelfs tot een periode van 10 jaar zijn.

Met ons ZW Flex Mobiliteitsprogramma ondersteunen we de medewerker, onze kandidaat, in het vinden naar ander passend werk. En wordt de schadelast voor u als werkgever beperkt.

Kortcyclisch Programma voor Ziektewet-flexwerkers

Tijdens het ZW Flex Mobiliteitsprogramma kijken we naar wat een medewerker zoekt, wat hij kan en wat hij verwacht van zijn nieuwe baan. Op al deze vragen zoekt de Mobiliteitsexpert een antwoord tijdens het programma voor Ziektewet-flexwerkers. Het traject beslaat een periode van 3 maanden en bestaat uit drie onderdelen, namelijk

 • Het intakegesprek met de werknemer:
  De Mobiliteitsexpert gaat op basis van de reeds beschikbare documenten uit het  dossier in gesprek met de kandidaat over ZW Flex. Tijdens het gesprek wordt de zoekrichting bepaald en een volledig beeld verkregen van de situatie en mogelijkheden van de   werknemer. Focus ligt hierbij op de mogelijkheden van de kandidaat zoals die door bedrijfsarts zijn benoemd.
 • Opstellen van een intake rapportage:
  De bevindingen en conclusies vanuit het intakegesprek, worden samengevat in   een intakerapportage. Naast de arbeidsmogelijkheden en een opbouwschema voor   re-integratie, wordt er een zoekprofiel opgesteld en een inventarisatie van relevante   werkgevers. De rapportage vormt hiermee het uitgangspunt voor het vervolg.
 • Organiseren van een werkritme functie:
  Door de Arbeidsmakelaar wordt actief het netwerk benaderd voor een passende   werkritmeplek. Dit is een onbetaalde werkervaringsplaats, waar er volgens het   opbouwschema toegewerkt wordt naar een urenopbouw met 65% loonwaarde van   de oorspronkelijke functie.

Tussentijds wordt de voortgang gevolgd en gerapporteerd aan u als opdrachtgever. Nadat de werknemer 3 maanden het ZW Flex Mobiliteitsprogramma heeft gevolgd vindt een evaluatiegesprek plaats en kan in de meeste gevallen de kandidaat beter gemeld worden. Hoe intensief de Ziektewet-flex begeleiding is, is afhankelijk van de begeleiding die een werknemer nodig heeft.

Binnen 3 weken een nieuwe werkplek

Het doel van het traject is om te komen tot een urenopbouw van 65% loonwaarde, zodat de kandidaat weer voldoende inzetbaar is om beter gemeld te worden. Via ons netwerk vinden we binnen 3 weken een passende werkritmeplek.

Resultaat van de ZW Flex dienstverlening:

De kandidaat heeft een dagelijks werkritme op basis van minimaal 65% van zijn oorspronkelijke contracturen. Deze proefplaatsing kan leiden tot een definitieve plaatsing waarbij uw ex- medewerker een contract krijgt aangeboden bij de nieuwe werkgever.

Indien het niet mogelijk blijkt om op te bouwen binnen 3 maanden. Dan kan het traject gecontinueerd worden als een spoor 2 traject.

Als de kandidaat bijna 1 jaar ziek is, vindt er een Ziektewet- beoordeling plaats door het UWV. Het UWV beoordeelt of u de ziektewetuitkering kunt stoppen of dat deze nog maximaal 1 jaar duurt.

Waarom kiezen voor Amplooi?

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
 • Binnen drie weken plaatsen we de kandidaat op een werkritmeplek, waarbinnen opgebouwd kan worden naar een loonwaarde van minimaal 65%.
 • In 70% van de trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt  door instroom in de WGA te voorkomen. Dit wordt voor 48% gerealiseerd door het vinden van ander passend werk voor de kandidaat.
 • In 99% van de gevallen voorkomen we een loonsanctie, doordat we tijdens het traject de juiste inspanningen leveren, conform de richtlijnen van het UWV
 • Door onze contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen toetsen we voortdurend de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie spoor 2.
 • Door onze contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen toetsen we voortdurend de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie spoor 2.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan de kandidaat bij het zoeken naar passend werk.

Download hier ons productblad over ons Mobiliteitsprogramma ZW flex