ZW Flex Mobiliteitsprogramma

De snelste weg naar andere mogelijkheden

Heeft u te maken met een tijdelijke medewerker die ziek uit dienst gaat, of wordt hij binnen een maand na uitdiensttreding ziek, dan is de werkgever in veel gevallen financieel verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerker. Dit kan zelfs tot een periode van 10 jaar zijn.

Met ons ZW Flex Mobiliteitsprogramma ondersteunen we de medewerker in het vinden van ander passend werk en wordt de schadelast voor u als werkgever beperkt.

Resultaten

76% van de kandidaten in een ZW Flex traject gaan voor de eerste jaars ziektewetbeoordeling hersteld uit dienst. Dat levert een schadelastbeheersing van meer dan 1,5 miljoen euro op.

*minimumloon is het uitgangspunt in de berekening

Het Mobiliteitsprogramma ZW Flex

Het Mobiliteitsprogramma ZW Flex beslaat een periode van drie maanden en bestaat uit drie onderdelen:

Lees verder
 1. Het intakegesprek met uw medewerker.
  De Arbeidsmakelaar gaat op basis van de reeds beschikbare documenten uit het dossier in gesprek met uw medewerker. Tijdens het gesprek wordt de medewerker bepaald en een volledig beeld verkregen van de situatie en mogelijkheden van uw medewerker. Focus ligt hierbij op de mogelijkheden van uw medewerker zoals die door de bedrijfsarts zijn benoemd.
  De bevindingen en conclusies vanuit het intakegesprek, worden samengevat in een intakerapportage. Naast de arbeidsmogelijkheden en een opbouwschema voor re-integratie, wordt er een zoekprofiel opgesteld en een inventarisatie van relevante werkgevers. De rapportage vormt hiermee het uitgangspunt voor het vervolg.
 2. Organiseren van een werkritmeplek.
  Door de Arbeidsmakelaar wordt actief het Amplooi netwerk benaderd voor een passende werkritmeplek. Dit is een onbetaalde werkervaringsplaats, waar er volgens het opbouwschema toegewerkt wordt naar een urenopbouw met tenminste 65% loonwaarde van de oorspronkelijke functie.
 3. Begeleiding van de urenopbouw naar tenminste 65% van de loonwaarde.
  Nadat de medewerker is gestart op de werkritme plek, wordt uw medewerker wekelijks begeleid in de opbouw van de uren volgens het opbouwschema van de bedrijfsarts. Samen wordt toegewerkt naar tenminste 65% van de loonwaarde. Tussentijds wordt de voortgang gevolgd en gerapporteerd aan u als opdrachtgever. Na drie maanden vindt een evaluatiegesprek plaats en kan in de meeste gevallen uw medewerker beter gemeld worden.

Professionele ondersteuning

Re integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze Mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren. Dat is niet vrijblijvend. Het UWV verwacht dat werkgever en medewerker er alles aan doen om passend werk te vinden. Omdat wij – tijdens het Mobiliteitsprogramma – een goed dossier vormen, kunnen we altijd verslag uitbrengen. U voldoet dus aan de wettelijke eisen.

Klantportaal

Als werkgever krijgt u toegang tot ons klantportaal. Via internet kunt u 24 uur per dag het dossier inzien. Heel transparant dus. Zo beschikken we allemaal over dezelfde informatie en kunt u op elk moment de status volgen.

Resultaat van de dienstverlening:

Uw medewerker heeft een wekelijks werkritme op basis van minimaal 65% van zijn oorspronkelijke contracturen. Indien het niet mogelijk blijkt om het werkritme op te bouwen binnen drie maanden, dan kan het Mobiliteitsprogramma ZW Flex gecontinueerd worden als een Mobiliteitsprogramma Re-integratie Spoor 2.. Als uw medewerker bijna één jaar ziek is, vindt er een Ziektewetbeoordeling plaats door het UWV. Het UWV beoordeelt of u de ziektewetuitkering kunt stoppen of dat deze nog maximaal één jaar voortduurt.

Waarom kiezen voor Amplooi?

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers.
 • In 94% van de trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan uw medewerker bij het zoeken naar passend werk.
 • Iedere medewerker krijgt een vaste Arbeidsmakelaar toegewezen. Deze kan gebruik maken van het netwerk en de kennis van de arbeidsmarkt en het Mobiliteitscentrum. Dit Mobiliteitscentrum kunnen deuren openen bij werkgevers voor onder andere werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering.

We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker aanzienlijk groter zijn. De Arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren Arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Vergroot de baankansen

Deze baankansen zijn inzichtelijk voor uw medewerker in ons online vacatureportaal Jobport. Dit verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan aanzienlijk. De voordelen van ons Mobiliteitscentrum in combinatie met Jobport zijn:

 • Vacature zoekmachine met een digitaal overzicht in alle (sollicitatie)activiteiten;
 • Exclusief aan Amplooi verbonden uitstroombedrijven en -mogelijkheden zoals werkervaringsplekken, leer-, werkplekken en vacatures;
 • Bedrijven zoekmachine voor oriënteren, netwerken en open solliciteren naar exclusieve uitstroommogelijkheden;
 • Beroepenoriëntatie: gestructureerd beroepen verkennen met daarbij de arbeidsmarkt trends (stijgende of dalende vraag) en beroepen video’s;
 • Persoonlijk loopbaanprofiel op basis van ervaring, kwaliteiten, interesses en belastbaarheid, die uw medewerker zelf beheert;
 • Vertaling FML naar minimaal 800 beroepen voor de top 5 matches, een verschillende analyse met arbeidsmarktperspectief;
 • Exclusieve loopbaantesten en e-learnings.

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief en succesvol baan kansen

Binnen 3 weken een nieuwe werkplek

Contact

Wilt u meer weten over outplacement?  Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bekijk onze andere diensten

Offerte aanvragen

Download onze whitepaper

Contact

Wilt u meer weten over ZW Flex? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Offerte aanvragen
Download hier het productblad over ons Mobiliteitsprogramma ZW Flex