Mobiliteitsprogramma WW

Een nieuw perspectief bij een andere werkgever

Als een medewerker uit dienst gaat en in de WW terecht komt, kunt u als werkgever medeverantwoordelijk zijn voor het laten terugkeren van de medewerker naar betaalde arbeid. Een situatie waarin iedereen het liefst snel zicht heeft op passend werk voor de medewerker. Passend bij zijn wensen en mogelijkheden. Met het Mobiliteitsprogramma WW van Amplooi, ondersteunen wij de medewerker, onze kandidaat, stap voor stap naar een andere werkplek.

Kortcyclisch programma

Het traject beslaat een periode van 3 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen

 • Het intakegesprek met de kandidaat:
  De Mobliteitsexpert gaat op basis van de reeds beschikbare documenten uit het dossier in gesprek met de werknemer. Tijdens het gesprek wordt de zoekrichting bepaald en een volledig beeld verkregen van de situatie en mogelijkheden van de kandidaat.
 • Opstellen van een intake rapportage:
  De bevindingen en conclusies vanuit het intakegesprek, worden samengevat in een intakerapportage. Naast de arbeidsmogelijkheden, wordt er een zoekprofiel opgesteld en een inventarisatie van relevante werkgevers.
  Het verslag vormt hiermee het uitgangspunt voor het vervolg.
 • Organiseren van een werkritme functie:
  Door de Arbeidsmakelaar wordt actief het netwerk benaderd voor een passende werkritmeplek.

We ondersteunen bij het opstellen van een stageovereenkomst. Tussentijds wordt de voortgang gevolg en gerapporteerd aan u als opdrachtgever. Na 3 maanden vindt een evaluatie gesprek plaats.

Binnen 3 weken een nieuwe werkplek

Het doel van het traject is om na een periode van inactiviteit de kandidaat weer werkritme te laten opdoen bij een andere werkgever.
Via ons netwerk vinden we binnen 3 weken een passende werkritmeplek (proefplaatsing) die eventueel de mogelijkheid biedt tot een structurele en duurzame aanstelling.

Resultaat van de dienstverlening:

De kandidaat is weer in een dagelijkse werkritme op basis van zijn oorspronkelijke contracturen, ook wel proefplaatsing genoemd. Deze proefplaatsing kan leiden tot een definitieve plaatsing waarbij uw ex- medewerker een contract krijgt aangeboden bij de nieuwe werkgever.

Is dit niet mogelijk dan kan het traject gecontinueerd worden met een outplacement traject, waarin de kandidaat begeleid wordt naar betaalde arbeid.

Waarom kiezen voor Amplooi?

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
 • Binnen drie weken plaatsen we de kandidaat op een werkritmeplek met een loonwaarde van minimaal 65% van het oorspronkelijke loon.
 • Wij beschikken over actuele kennis van het ontslag- en arbeidsrecht.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan de kandidaat bij het zoeken naar passend werk.

Wilt u meer weten over ons WW traject? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 815. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Download hier ons productblad over ons Mobiliteitsprogramma WW