Mobiliteitsprogramma WGA

De grootste obstakels bieden kansen op nieuwe perspectieven

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Bent u na 2 jaar ziekte in de WIA terecht gekomen en is er sprake van een uitkering van een verzekeraar? Dan is het tijd voor WGA-re-integratie. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. U bent immers gedeeltelijk arbeidsgeschikt! Dat zal mogelijk weer een baan bij een werkgever zijn. Maar wat voor baan precies? En waar liggen de mogelijkheden? Met het WGA mobiliteitsprogramma, bieden we complete dienstverlening aan voor u als ERD verzekeraar of als voormalig werknemer.

Dossieranalyse als 0- meting

Om een goede inschatting te maken van de mogelijkheden wordt een Dossieranalyse uitgevoerd. Hierbij worden de onderzoeken en rapporten uit spoor 1 en 2 geanalyseerd. De volgende acties kunnen hieruit naar voren komen:

 • Het dossier op orde brengen
 • (evt.) Consult verzekeringsarts
 • (evt.) Herkeuring aanvragen. Hoort u in de WGA, of in de IVA, of in de WW?
 • (evt.) beroep & bezwaarprocedure starten

Eén programma, twee fasen

Indien er vanuit de dossieranalyse blijkt, dat er nog sprake is van benutbare mogelijkheden, starten we een traject, waarbij we samen met de kandidaat praktisch en actief op zoek gaan naar mogelijkheden in de praktijk. Dit traject is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede fase de Bemiddelingsfase.
We beginnen elke fase met een plan van aanpak en sluiten deze af met een rapportage en een concreet voorstel voor een trajectplan. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. De medewerker heeft een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt.

Fase 1: de Mobiliseringsfase

Deze fase heeft als doel om de medewerker in beweging te krijgen, te mobiliseren.
Door het in kaart brengen van de wensen en (benutbare) mogelijkheden in de praktijk kan de arbeidsmarkt binnen enkel weken actief benaderd worden.
Intake: Deze bestaat uit een intakegesprek. In deze intakefase brengen we helder in kaart wat de situatie is. Wie is de medewerker en wat is zijn historie? Welke beperkingen spelen een rol en welke beroepsinteresses bieden kansen? Wat is volgens de arbeidsdeskundige passend werk? Om geen tijd te verliezen, vragen we de medewerker een persoonsprofiel in te vullen, gericht op het oriënteren op de andere mogelijkheden.
Door middel van een concreet plan van aanpak wordt antwoord vervolgens toegewerkt naar het beantwoorden van de vraag: Waar kan je naartoe?

Mogelijke onderdelen:

 • Beroepen- en persoonlijkheidstesten. Samen met de medewerker onderzoeken we wat zijn persoonlijkheid is en welke beroepen daar bij passen. De mogelijkheden en beperkingen m.b.t. functietaken nemen we hierin mee.
 • Arbeidsmarktonderzoek – en benoemen passende functies. Samen met de medewerker verkennen we zijn echte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We selecteren mogelijk passende functies en coördineren onder meer stage en werkervaringsplaatsen.
 • Voorbereiding voor het solliciteren. We begeleiden bij het zoeken van vacatures en het solliciteren, zoals het vinden van vacatures binnen en buiten het netwerk. Ook geven we tips voor het opstellen van sollicitatiebrieven en een CV. Onze Arbeidsmakelaars kennen de arbeidsmarkt als geen ander en gaan actief op zoek naar andere werkervaringsmogelijkheden voor iedere kandidaat.

Fase 2: De Bemiddelingsfase

In deze tweede fase gaat de arbeidsmakelaar met de medewerker aan de slag. Alle acties zijn erop gericht om de medewerker naar ander passend werk te bemiddelen.
Onderdelen:

 • Actief zoeken naar vacatures. De kandidaat wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures.
 • Jobhunting. De Arbeidsmakelaar ondersteunt en prikkelt de kandidaat door middel van het doorsturen van passende vacatures en het voorstellen van de kandidaat bij andere organisaties.
 • Werkkompas. We praten niet alleen over passend werk, we gaan er samen actief naar op zoek. Het Werkkompas is voor jobhunting onmisbaar. Deze online vacature –en netwerkbank maakt het mogelijk om in alle online beschikbare vacatures te zoeken! Bovendien biedt het systeem mogelijkheden voor een koppeling met het LinkedIn netwerk van medewerker en Arbeidsmakelaar.
 • Solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt de medewerker met (het netwerk) van de Arbeidsmakelaar ondersteund in het vinden van nieuwe arbeidsmogelijkheden.
  Een werkritmeplak kan een mooie opstart zijn tot een werkelijke baan.

Professionele ondersteuning

Re-integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze Mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren. Dat wordt ondersteund met professionele rapportages. Omdat wij – tijdens het traject – een goed dossier vormen, kunnen we altijd verslag uitbrengen.

Klantportaal

Als werkgever kunt u toegang krijgen tot ons klantportaal. Via internet kunt u 24 uur per dag het dossier inzien. Heel transparant dus. Zo beschikken we allemaal over dezelfde informatie en kunt u op elk moment de status volgen.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.

 • Als re-integratiebedrijf bieden individuele maatwerk begeleiding aan de medewerker bij het zoeken naar passend werk.
 • Iedere medewerker krijgt naast een Mobiliteitsexpert ook een eigen Arbeidsmakelaar. De Arbeidsmakelaar gaat op basis van het zoekprofiel actief op zoek naar kansen. Daarnaast opent hij deuren bij werkgevers voor werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering.
 • Naast Mobiliteitsexperts en Arbeidsmakelaars hebben we Arbeidsdeskundigen in dienst, zodat we van het begin tot het eind de juiste professional kunnen inzetten of raadplegen.
 • We hebben het Blik op Werk keurmerk. Kwaliteit is verzekerd

Meer weten of een afspraak maken?

Zit je in de WGA en ben je benieuwd wat jouw mogelijkheden zijn, of wil je meer weten? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 888. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

 

Download hier ons productblad over ons Mobiliteitsprogramma WGA