Mobiliteitsprogramma WGA

De grootste obstakels bieden kansen op nieuwe perspectieven

Een medewerker die langdurig ziek is, is niet mobiel op de arbeidsmarkt. Ontvangt uw (ex-)medewerker een WGA uitkering en bent u als werkgever eigenrisicodrager? Dan kunt u gebruik maken van ons Mobiliteitsprogramma WGA re-integratie. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Mogelijk is dat een baan bij een nieuwe werkgever.

De Mobiliseringsfase

In deze fase motiveert onze Mobiliteitsexpert uw ex-medewerker met als doel om uw ex-medewerker in beweging te krijgen, te mobiliseren. Door het in kaart brengen van de wensen en (benutbare) mogelijkheden in de praktijk kan de arbeidsmarkt binnen enkel weken actief benaderd worden. De stappen in deze fase zijn:

Lees verder
 • Intake. De intake bestaat uit een dossieranalyse, voorbereidende opdrachten, een persoonlijk profiel, plan van aanpak en een intakegesprek: Welke beperkingen spelen een rol? Waar kan uw ex-medewerker naartoe en welke stappen worden ondernomen om een nieuwe passende en duurzame baan te vinden?

Wat is er allemaal mogelijk tijdens de eerste fase van dit Mobiliteitsprogramma WGA:

 • Persoonlijke analyse m.b.t. acceptatie van de situatie en het mobiliseren van uw ex-medewerker.
 • Inzet Assessments, zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden en drijfveren op elkaar af te stemmen.
 • Financiële scenario. We maken een analyse van de financiële situatie van de ex-medewerker, waarbij we uitrekenen wat (gedeeltelijke) werkhervatting voor de ex-medewerker betekent. Dit kan namelijk een belangrijke stimulans zijn.
 • Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk. De verkenning van reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat er een duidelijk zoekprofiel waarmee uw medewerker de arbeidsmarkt kan benaderen.

De Bemiddelingsfase

In deze tweede fase gaat de Arbeidsmakelaar met uw ex-medewerker aan de slag. Wel blijft de Mobiliteitsexpert verantwoordelijk binnen het Mobiliteitsprogramma WGA en blijft uw ex-medewerker wel contact houden met zijn of haar Mobiliteitsexpert. Alle acties zijn erop gericht om uw ex-medewerker naar ander passend werk te bemiddelen. De stappen in deze tweede fase van het Mobiliteitsprogramma WGA zijn:

 • Actief zoeken naar vacatures. Uw ex-medewerker wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures.
 • Jobhunting. De Arbeidsmakelaar ondersteunt en prikkelt uw ex-medewerker door middel van het doorsturen van passende vacatures en het voorstellen van uw ex-medewerker bij externe organisaties.
 • Jobport. Uw ex-medewerker ontvangt dagelijks via de online vacature zoekmachine Jobport een gericht aanbod van alle openstaande vacatures in Nederland.
 • Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt zowel het netwerk van uw ex-medewerker als die van de Arbeidsmakelaar ingezet.
 • Uitstroom. Indien er een passende baan is gevonden ondersteunen we bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Professionele ondersteuning

Re integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze Mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren. Dat is niet vrijblijvend. Het UWV verwacht dat werkgever en medewerker er alles aan doen om passend werk te vinden. Omdat wij – tijdens het Mobiliteitsprogramma – een goed dossier vormen, kunnen we altijd verslag uitbrengen. U voldoet dus aan de wettelijke eisen.

Klantportaal

Als werkgever krijgt u toegang tot ons klantportaal. Via internet kunt u 24 uur per dag het dossier inzien. Heel transparant dus. Zo beschikken we allemaal over dezelfde informatie en kunt u op elk moment de status volgen.

Resultaat van de dienstverlening:

De ex-medewerker is weer in een dagelijkse werkritme op basis van zijn oorspronkelijke contracturen, ook wel proefplaatsing genoemd. Deze proefplaatsing kan leiden tot een definitieve plaatsing waarbij uw ex- medewerker een contract krijgt aangeboden bij de nieuwe werkgever.

Is dit niet mogelijk dan kan het traject gecontinueerd worden met een outplacement traject, waarin de ex-medewerker begeleid wordt naar betaalde arbeid.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van een werknemer. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
 • Wij beschikken over actuele kennis van het ontslag- en arbeidsrecht.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan de ex-medewerker bij het zoeken naar passend werk.
 • We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker aanzienlijk groter zijn. De Arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren Arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Vergroot de baankansen

Deze baankansen zijn inzichtelijk voor uw medewerker in ons online vacatureportaal Jobport. Dit verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan aanzienlijk. De voordelen van ons Mobiliteitscentrum in combinatie met Jobport zijn:

 • Vacature zoekmachine met een digitaal overzicht in alle (sollicitatie)activiteiten;
 • Exclusief aan Amplooi verbonden uitstroombedrijven en -mogelijkheden zoals werkervaringsplekken, leer-, werkplekken en vacatures;
 • Bedrijven zoekmachine voor oriënteren, netwerken en open solliciteren naar exclusieve uitstroommogelijkheden;
 • Beroepenoriëntatie: gestructureerd beroepen verkennen met daarbij de arbeidsmarkt trends (stijgende of dalende vraag) en beroepen video’s;
 • Persoonlijk loopbaanprofiel op basis van ervaring, kwaliteiten, interesses en belastbaarheid, die uw medewerker zelf beheert;
 • Vertaling FML naar minimaal 800 beroepen voor de top 5 matches, een verschillende analyse met arbeidsmarktperspectief;
 • Exclusieve loopbaantesten en e-learnings.

Daadkrachtige ondersteuning

Eén Mobiliteitsprogramma, twee fasen

Indien er vanuit de dossieranalyse blijkt, dat er nog sprake is van benutbare mogelijkheden, starten we een traject, waarbij we samen met uw ex-medewerker actief op zoek gaan naar mogelijkheden in de praktijk.
Dit Mobiliteitsprogramma is opgedeeld in twee fasen. We beginnen elke fase met een plan van aanpak en sluiten deze af met een rapportage en een concreet voorstel voor een trajectplan. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. Uw ex-medewerker heeft een actieve rol, wij faciliteren.

Dossieranalyse als 0- meting
Om een goede inschatting te maken van de mogelijkheden wordt een Dossieranalyse uitgevoerd. Hierbij worden de onderzoeken en rapporten uit spoor 1 en 2 geanalyseerd. De volgende acties kunnen hieruit naar voren komen:

 • Het dossier op orde brengen
 • (evt.) Consult verzekeringsarts
 • (evt.) Herkeuring aanvragen. Hoort u in de WGA, of in de IVA, of in de WW?
 • (evt.) beroep & bezwaarprocedure starten

Contact

Wilt u meer weten over outplacement?  Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bekijk onze andere diensten

Offerte aanvragen

Download onze whitepaper

Contact

Wilt u meer weten over ons mobiliteitsprogramma WGA? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Offerte aanvragen
Download het productblad over ons Mobiliteitsprogramma WGA Re-integratie