Langdurig ziekteverzuim voorkomen met Vitaliteit door Mobiliteit

Langdurig ziekteverzuim kunt u tegengaan met ons concept Vitaliteit door Mobiliteit. Dit concept is voor bedrijven die eigen risicodrager zijn voor de ziektewet met een vast personeelsbestand dat ouder wordt en een verhoogde kans op langdurig ziekteverzuim heeft. Risico op langdurig ziekteverzuim na meerdere jaren fysiek werk, is een zorg voor veel van onze klanten. Met dit concept maken wij zowel het bedrijf als de medewerkers vitaler door ze te ontwikkelen richting andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Vitaliteit en langdurig ziekteverzuim in bedrijven

Bij bedrijven wordt al heel veel gedaan om werk zo gezond mogelijk te maken. Er is vaak veel aandacht voor preventie van langdurig ziekteverzuim en gezondheidsklachten door het werk. Ondanks deze positieve aandacht blijft er toch nog werk over dat op de langere termijn gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.

Dus hoe zorgt u ervoor dat de organisatie en de medewerkers vitaal blijven? Onze visie is dat medewerkers minder kans lopen op langdurig ziekteverzuim en beperkingen als zij vaker wisselen van het soort werk. Wij adviseren daarom een 2-sporen beleid te voeren, waarbij de medewerker zich gedurende het werk voorbereidt en ontwikkelt richting de volgende baan. We verwachten van een topsporter niet dat hij dit blijft doen tot zijn 67-jarige leeftijd.

Traditioneel gezien is het lastig om medewerkers met een langdurig dienstverband te interesseren voor werk buiten de eigen werkgever. Toch zijn wij ervan overtuigd dat juist de medewerker er zelf baat bij heeft zich bewust te zijn van eventuele gezondheidsrisico’s door het werk en de persoonlijke en financiële gevolgen daarvan. Uit onze ervaring blijkt dat de medewerkers met name over de gevolgen wel degelijk nadenken en ook bereid zijn zich te ontwikkelen richting ander werk. Oftewel vitaler te worden.

Ons concept Vitaliteit door Mobiliteit

Hoe kunt u als bedrijf de vitaliteit serieus aanpakken? Ons concept Vitaliteit door Mobiliteit is het antwoord op deze vraag. We starten onze vitaliteitprojecten altijd met een warming up. Deze bestaat uit één of meerdere groepssessies. De basis van het succes wordt gelegd in deze groepssessies. Kernwoorden hierbij zijn: positief, informeel, concreet, actief, fit en vitaal.

In de weken na de groepssessies worden individuele intakegesprekken gevoerd met de medewerkers. In de intake wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden, kansen en motivatie van de medewerker. Hieruit volgt een advies met concrete vervolgacties.

In de onderstaande video laten wij u zien hoe ons concept Vitaliteit door Mobiliteit werkt.

Bekijk ook andere video’s van Lengersdorf.

Waarom Vitaliteit door Mobiliteit van Amplooi?

  • Elk project wordt altijd op maat gemaakt. We werken voor elk project een passende metafoor uit, zodat de boodschap juist wordt overgebracht op de betrokkenen. Daarnaast ontwerpen we een aansluitend beeldmerk en de juiste ‘look-and-feel’.
  • Wij hebben een groot aanbod van modules die de vitaliteit bevorderen en dus langdurig ziekteverzuim tegengaat. Deze modules worden per medewerker geselecteerd.
  • De groepssessies zijn in handen van Jacobus Okkema. Hij is als spreker en entertainer gespecialiseerd in het enthousiasmeren van teams en grote groepen.
  • Door het positieve gevoel en entertainmentwaarde van de groepssessies wordt een open houding gecreëerd bij de deelnemers, zodat ze vervolgens serieus kunnen nadenken over de toekomst.
  • Om het vertrouwen in onze visie te onderstrepen, vinden wij het van belang een koppeling te maken met het te behalen resultaat en ons tarief bij de inzet van modules. Ons tarief bestaat uit een vast tarief per deelnemende medewerker en per module. Daarnaast berekenen we een vast bonusbedrag per uitgestroomde medewerker.

Meer weten?

Wilt u meer weten over vitaliteit door mobiliteit voor uw bedrijf? Neem dan contact op met onze servicedesk op het telefoonnummer 088 – 0223800. U kunt ook een vrijblijvend adviesgesprek plannen of een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel. Laat ons u begeleiden!