Mobiliteitsprogramma Spoor 2

De kortste weg naar duurzaam werk

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Heeft de arbeidsdeskundige vastgesteld dat er binnen Spoor 1 te weinig benutbare mogelijkheden zijn. Of heeft het eerste ziektejaar nog geen oplossing gebracht? Dan is het tijd voor Spoor 2. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Door de kwaliteit van coaching gecombineerd met praktische instrumenten en kennis van de arbeidsmarkt is ons doel de kortste weg naar duurzaam werk. Met het Mobiliteitsprogramma Spoor 2, bieden we complete dienstverlening aan voor u als werkgever en uw medewerker, onze kandidaat.

Eén programma, twee fasen.

Het traject is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede fase de Bemiddelingsfase. Na de intake stellen we een plan van aanpak op, maandelijks ontvangt u van ons een voortgangsrapportage en we sluiten het traject af met een eindrapportage. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. De kandidaat heeft een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt.

Fase 1: de Mobiliseringsfase

In deze fase begeleidt onze Mobiliteitsexpert de kandidaat met als doel om de medewerker in beweging te krijgen, te mobiliseren. Door het in kaart brengen van de wensen en (benutbare) mogelijkheden in de praktijk kan de arbeidsmarkt binnen enkele weken actief benadert worden.
Het traject wordt altijd gestart met een intake:

 • Deze bestaat uit een dossieranalyse en een intakegesprek. In de intakerapportage brengen we helder in kaart wat de situatie is. Wie is de kandidaat en wat is zijn historie? Welke beperkingen spelen een rol en welke beroepsinteresses bieden kansen? Wat is volgens de arbeidsdeskundige passend werk? Om geen tijd te verliezen, vragen we de medewerker een persoonlijk profiel in te vullen, gericht op het oriënteren op de andere mogelijkheden.
  Door middel van een concreet plan van aanpak wordt vervolgens toegewerkt naar het beantwoorden van de vraag: Waar kan je naartoe? Afhankelijk van wat uw medewerker nodig heeft, worden de volgende onderdelen ingezet.
 • Coachende gesprekken ter ondersteuning en bevordering van de acceptatie van de situatie en het mobiliseren van de kandidaat.
 • Inzet van Assessments, zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden op persoonlijkheid en drijfveren af te stemmen.
 • Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk. Samen met de kandidaat verkennen we de reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We selecteren mogelijk passende functies en coördineren onder meer stage- en werkervaringsplaatsen. Onze Arbeidsmakelaars kennen de arbeidsmarkt als geen ander. Naast de Mobiliteits-expert gaan zij, indien nodig, actief op zoek naar andere werkervaringsmogelijkheden
 • Voorbereiding arbeidsmarkt. We begeleiden de kandidaat bij het zoeken naar vacatures en het solliciteren, zoals het vinden van vacatures binnen en buiten het netwerk. Ook geven we tips voor het opstellen van sollicitatiebrieven, persoonlijke presentatie en een CV. Het maken van een CV-clip kan ook ingezet worden.

Fase 2: de Bemiddelingsfase

In deze tweede fase zijn alle acties erop gericht om de medewerker naar ander passend werk te bemiddelen, indien nodig met ondersteuning van de arbeidsmakelaar en ons mobiliteitscentrum.

Onderdelen die in deze fase kunnen worden ingezet:

 • Actief zoeken naar vacatures. De kandidaat wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures. Het mobiliteitscentrum kan worden aangelijnd om de kandidaat te ondersteunen bij het vinden van passende vacatures en om deze voor te stellen bij organisaties.
 • Werkkompas. We praten niet alleen over passend werk, we gaan er samen actief naar op zoek. Het Werkkompas is in deze fase onmisbaar. Deze online vacature – en netwerkbank maakt het mogelijk om in alle online beschikbare vacaturebanken te zoeken. Bovendien biedt het systeem mogelijkheden voor een koppeling met het LinkedIn -netwerk van medewerker en dat van Amplooi.
 • Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt zowel het netwerk van de medewerker als dat van Amplooi ingezet voor het vinden van nieuwe arbeidsmogelijkheden. Indien nodig wordt er verdere training en begeleiding gegeven bij het sollicitatieproces.
 • Uitstroom. Indien er een passende baan is gevonden, ondersteunen we bij het opstellen van een detacheringsovereenkomst en kunnen de kandidaat blijven coachen tot aan einde wachttijd datum.
 • Het programma is flexibel. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 9 maanden.

Professionele ondersteuning

Re integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze Mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren. Dat is niet vrijblijvend. Het UWV verwacht dat werkgever en medewerker er alles aan doen om passend werk te vinden. Omdat wij – tijdens het traject – een goed dossier vormen, kunnen we altijd verslag uitbrengen. U voldoet dus aan de wettelijke eisen.

 

Klantportaal

Als werkgever kunt u toegang krijgen tot ons klantportaal. Via internet kunt u 24 uur per dag het dossier inzien. Heel transparant dus. Zo beschikken we allemaal over dezelfde informatie en kunt u op elk moment de status volgen.

Waarom kiezen voor Amplooi?

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
 • In 70% van de trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt door instroom in de WGA te voorkomen. Dit wordt voor 48% gerealiseerd door het vinden van ander passend werk voor de kandidaat.
 • In 99% van de gevallen voorkomen we een loonsanctie, doordat we tijdens het traject voldoende inspanningen leveren, conform de richtlijnen van het UWV.
 • Door onze contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen toetsen we voortdurend de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie spoor 2.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan de kandidaat bij het zoeken naar passend werk.
 • Iedere kandidaat krijgt een vaste Mobiliteitsexpert toegewezen. Deze voert de regie over het gehele traject, van intake tot en met de afronding en het opstellen van de Eindrapportage. De Mobiliteitsexpert kan gebruik maken van het netwerk en de kennis van de arbeidsmarkt van onze Arbeidsmakelaars en het Mobiliteitscentrum. Deze kunnen deuren openen bij werkgevers voor onder andere werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering.

In de onderstaande video laten wij u zien wat re-integratiebedrijf Amplooi voor u kan doen bij langdurig ziekteverzuim.

Meer weten of een afspraak maken? Ben je toe aan goede begeleiding in spoor 2? Neem dan contact op met ons. Bel ons op 088 – 02 23 815 of stuur een email naar info@amplooi.nl

Download hier ons productblad over het Mobiliteitsprogramma spoor 2