Mobiliteitsprogramma Spoor 2

De kortste weg naar duurzaam werk

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Heeft het eerste ziektejaar nog geen oplossing gebracht? Dan is het tijd voor Spoor 2. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Door de kwaliteit van coaching gecombineerd met praktische instrumenten en kennis van de arbeidsmarkt is ons doel de kortste weg naar duurzaam werk. Met het Mobiliteitsprogramma Spoor 2, bieden we complete dienstverlening aan voor u als werkgever en uw medewerker, onze kandidaat.

Eén programma, twee fasen.

Het traject is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede fase de Bemiddelingsfase. We beginnen elke fase met een plan van aanpak en sluiten deze af met een resultaatrapportage. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. De kandidaat heeft een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt.

Fase 1: de Mobiliseringsfase

In deze fase begeleidt onze Mobiliteitsexpert de kandidaat met als doel om de medewerker in beweging te krijgen, te mobiliseren. Door het in kaart brengen van de wensen en (benutbare) mogelijkheden in de praktijk kan de arbeidsmarkt binnen enkele weken actief benadert worden.
Het traject wordt altijd gestart met een intake:

 • Intake: Deze bestaat uit een dossieranalyse en een intakegesprek. In de intakerapportage brengen we helder in kaart wat de situatie is. Wie is de kandidaat en wat is zijn historie? Welke beperkingen spelen een rol en welke beroepsinteresses bieden kansen? Wat is volgens de arbeidsdeskundige passend werk? Om geen tijd te verliezen, vragen we de medewerker een persoonlijk profiel in te vullen, gericht op het oriënteren op de andere mogelijkheden.

Door middel van een concreet plan van aanpak wordt vervolgens toegewerkt naar het beantwoorden van de vraag: Waar kan je naartoe? Mogelijke onderdelen:

 • Coachende gesprekken m.b.t. acceptatie van de situatie en het mobiliseren van de kandidaat
 • Inzet Assessments, zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden op persoonlijkheid en drijfveren af te stemmen.
 • Arbeidsmarktonderzoek- en benoemen passend werk. Samen met de kandidaat verkennen we zijn echte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We selecteren mogelijk passende functies en coördineren onder meer stage en werkervaringsplaatsen. Onze Arbeidsmakelaars kennen de arbeidsmarkt als geen ander. Naast de Mobiliteits-expert gaan zij actief op zoek naar andere werkervaringsmogelijkheden voor iedere kandidaat.
 • Voorbereiding arbeidsmarkt. We begeleiden de kandidaat bij het zoeken van vacatures en het solliciteren, zoals het vinden van vacatures binnen en buiten het netwerk. Ook geven we tips voor het opstellen van sollicitatiebrieven, persoonlijke presentatie en een CV. Het maken van een CV clip vormt tevens een onderdeel.

Fase 2: de Bemiddelingsfase

In deze tweede fase gaat de Arbeidsmakelaar met de medewerker aan de slag. Alle acties zijn erop gericht om de medewerker naar ander passend werk te bemiddelen.

Onderdelen:

 • Actief zoeken naar vacatures. De kandidaat wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures.
 • Jobhunting. De Arbeidsmakelaar ondersteunt en prikkelt de kandidaat door middel van het doorsturen van passende vacatures en het voorstellen van de kandidaat bij andere organisaties.
 • Werkkompas. We praten niet alleen over passend werk, we gaan er samen actief naar op zoek. Het Werkkompas is voor jobhunting onmisbaar. Deze online vacature – en netwerkbank maakt het mogelijk om in alle online beschikbare vacatures te zoeken! Bovendien biedt het systeem mogelijkheden voor een koppeling met het LinkedIn -netwerk van medewerker en Arbeidsmakelaar.
 • Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt zowel het netwerk van de medewerker als die van de Arbeidsmakelaar ingezet voor het vinden van nieuwe arbeidsmogelijkheden. Diverse workshops kunnen parallel gevolgd worden door de kandidaat om zijn sollicitatie- en presentatie vaardigheden te versterken. Motivatie is daarbij een belangrijk onderdeel.
 • Uitstroom. Indien er een passende baan is gevonden, ondersteunen we bij het opstellen van een detacheringsovereenkomst en kunnen de kandidaat blijven coachen tot aan einde wachttijd datum. Het programma is flexibel. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 9 maanden

Professionele ondersteuning

Re integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze Mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren. Dat is niet vrijblijvend. Het UWV verwacht dat werkgever en medewerker er alles aan doen om passend werk te vinden. Omdat wij – tijdens het traject – een goed dossier vormen, kunnen we altijd verslag uitbrengen. U voldoet dus aan de wettelijke eisen.

 

Klantportaal

Als werkgever kunt u toegang krijgen tot ons klantportaal. Via internet kunt u 24 uur per dag het dossier inzien. Heel transparant dus. Zo beschikken we allemaal over dezelfde informatie en kunt u op elk moment de status volgen.

Waarom kiezen voor Amplooi?

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
 • In 70% van de trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt door instroom in de WGA te voorkomen. Dit wordt voor 48% gerealiseerd door het vinden van ander passend werk voor de kandidaat.
 • In 99% van de gevallen voorkomen we een loonsanctie, doordat we tijdens het traject voldoende inspanningen leveren, conform de richtlijnen van het UWV
 • Door onze contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen toetsen we voortdurend de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie spoor 2.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan de kandidaat bij het zoeken naar passend werk.
 • Iedere kandidaat krijgt naast een Mobiliteitsexpert ook een eigen Arbeidsmakelaar. De Arbeidsmakelaar gaat op basis van het zoekprofiel actief op zoek naar kansen. Daarnaast opent hij deuren bij werkgevers voor werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering.

In de onderstaande video laten wij u zien wat re-integratiebedrijf Amplooi voor u kan doen bij langdurig ziekteverzuim.

Meer weten of een afspraak maken? Ben je toe aan goede begeleiding in spoor 2? Neem dan contact op met ons. Bel ons op 030 – 3030 080 of stuur een email naar info@amplooi.nl

Download hier ons productblad over het Mobiliteitsprogramma spoor 2