Mobiliteitsprogramma Spoor 2

De kortste weg naar duurzaam werk

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Heeft de arbeidsdeskundige vastgesteld dat er binnen Spoor 1 te weinig benutbare mogelijkheden zijn. Of heeft het eerste ziektejaar nog geen oplossing gebracht? Dan is het tijd voor Re-integratie Spoor 2. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Door de kwaliteit van coaching gecombineerd met praktische instrumenten en kennis van de arbeidsmarkt is ons doel de kortste weg naar duurzaam werk. Met ons Mobiliteitsprogramma Re-integratie Spoor 2, bieden we complete dienstverlening aan voor u als werkgever en uw medewerker.

Eén programma, twee fasen.

Het traject is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede fase de Bemiddelingsfase. Na de intake stellen we een plan van aanpak op, maandelijks ontvangt u van ons een voortgangsrapportage en we sluiten het traject af met een eindrapportage. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. De kandidaat heeft een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt.

Lees verder

Fase 1: de Mobiliseringsfase

In deze fase begeleidt onze Mobiliteitsexpert uw medewerker met als doel om de medewerker in beweging te krijgen, te mobiliseren. Door het in kaart brengen van de wensen en (benutbare) mogelijkheden in de praktijk kan de arbeidsmarkt binnen enkele weken actief benadert worden.
Het traject wordt altijd gestart met een intake:

 • Deze bestaat uit een dossieranalyse en een intakegesprek. In de intakerapportage brengen we helder in kaart wat de situatie is. Wie is uw medewerker en wat is zijn/haar historie? Welke beperkingen spelen een rol en welke beroepsinteresses bieden kansen? Wat is volgens de arbeidsdeskundige passend werk? Om geen tijd te verliezen, vragen we uw medewerker een persoonlijk profiel in te vullen, gericht op het oriënteren op de andere mogelijkheden.
  Door middel van een concreet plan van aanpak wordt vervolgens toegewerkt naar het beantwoorden van de vraag: Waar kan hij/zij naartoe? Afhankelijk van wat uw medewerker nodig heeft, worden de volgende onderdelen ingezet.
 • Coachende gesprekken ter ondersteuning en bevordering van de acceptatie van de situatie en het mobiliseren van uw medewerker.
 • Inzet van Assessments, zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden op persoonlijkheid en drijfveren af te stemmen.
 • Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk. Samen met uw medewerker verkennen we de reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We selecteren mogelijk passende functies en coördineren onder meer stage- en werkervaringsplaatsen. Onze Arbeidsmakelaars kennen de arbeidsmarkt als geen ander. Naast de Mobiliteitsexpert gaan zij, indien nodig, actief op zoek naar andere werkervaringsmogelijkheden
 • Voorbereiding arbeidsmarkt. We begeleiden uw medewerker bij het zoeken naar vacatures en het solliciteren, zoals het vinden van vacatures binnen en buiten het netwerk. Ook geven we tips voor het opstellen van sollicitatiebrieven, persoonlijke presentatie en een CV. Het maken van een CV-clip kan ook ingezet worden.

Fase 2: de Bemiddelingsfase

In deze tweede fase zijn alle acties erop gericht om uw medewerker naar ander passend werk te bemiddelen, indien nodig met ondersteuning van de Arbeidsmakelaar en ons mobiliteitscentrum. Onderdelen die in deze fase kunnen worden ingezet:

 • Actief zoeken naar vacatures. Uw medewerker wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures. Het mobiliteitscentrum kan worden aangelijnd om uw medewerker te ondersteunen bij het vinden van passende vacatures en om hem of haar voor te stellen bij organisaties.
 • Jobport. We praten niet alleen over passend werk, we gaan er samen actief naar op zoek. Jobport is in deze fase onmisbaar. Dit is onze online vacature – en netwerkbank die het mogelijk maakt om in alle online beschikbare vacaturebanken te zoeken.
 • Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt zowel het netwerk van uw medewerker als dat van Amplooi ingezet voor het vinden van nieuwe arbeidsmogelijkheden. Indien nodig wordt er verdere training en begeleiding gegeven bij het sollicitatieproces.
 • Uitstroom. Indien er een passende baan is gevonden, ondersteunen we bij het opstellen van een detacheringsovereenkomst en kunnen uw ex-medewerker blijven coachen tot aan einde wachttijd datum.
 • Het programma is flexibel. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 9 maanden.

Professionele ondersteuning

Re integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze Mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren. Dat is niet vrijblijvend. Het UWV verwacht dat werkgever en medewerker er alles aan doen om passend werk te vinden. Omdat wij – tijdens het Mobiliteitsprogramma – een goed dossier vormen, kunnen we altijd verslag uitbrengen. U voldoet dus aan de wettelijke eisen.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van een werknemer. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
 • In 70% van de trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt door instroom in de WGA te voorkomen. Dit wordt voor 48% gerealiseerd door het vinden van ander passend werk voor uw medewerker.
 • In 99% van de gevallen voorkomen we een loonsanctie, doordat we tijdens het traject voldoende inspanningen leveren, conform de richtlijnen van het UWV.
 • Door onze contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen toetsen we voortdurend de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie spoor 2.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan uw medewerker bij het zoeken naar passend werk.
 • Iedere medewerker krijgt een vaste Mobiliteitsexpert toegewezen. Deze voert de regie over het gehele traject, van intake tot en met de afronding en het opstellen van de eindrapportage. De Mobiliteitsexpert kan gebruik maken van het netwerk en de kennis van de arbeidsmarkt van onze Arbeidsmakelaars en het Mobiliteitscentrum. Deze kunnen deuren openen bij werkgevers voor onder andere werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering.

We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker aanzienlijk groter zijn. De Arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren Arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Vergroot de baankansen

Deze baankansen zijn inzichtelijk voor uw medewerker in ons online vacatureportaal Jobport. Dit verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan aanzienlijk. De voordelen van ons Mobiliteitscentrum in combinatie met Jobport zijn:

 • Vacature zoekmachine met een digitaal overzicht in alle (sollicitatie)activiteiten;
 • Exclusief aan Amplooi verbonden uitstroombedrijven en -mogelijkheden zoals werkervaringsplekken, leer-, werkplekken en vacatures;
 • Bedrijven zoekmachine voor oriënteren, netwerken en open solliciteren naar exclusieve uitstroommogelijkheden;
 • Beroepenoriëntatie: gestructureerd beroepen verkennen met daarbij de arbeidsmarkt trends (stijgende of dalende vraag) en beroepen video’s;
 • Persoonlijk loopbaanprofiel op basis van ervaring, kwaliteiten, interesses en belastbaarheid, die uw medewerker zelf beheert;
 • Vertaling FML naar minimaal 800 beroepen voor de top 5 matches, een verschillende analyse met arbeidsmarktperspectief;
 • Exclusieve loopbaantesten en e-learnings.

Klantportaal

Als werkgever krijgt u toegang tot ons klantportaal. Via internet kunt u 24 uur per dag het dossier inzien. Heel transparant dus. Zo beschikken we allemaal over dezelfde informatie en kunt u op elk moment de status volgen.

Als het gaat om zieke werknemers waarbij het uitvoeren van de huidige functie (vrijwel) onmogelijk is geworden, wordt een re-integratiebedrijf benaderd via de werkgever.

Een re-integratiebedrijf is een bureau dat zich richt op het laten terugkeren van (langdurig) zieke werknemers en werkzoekenden op de werkvloer. Dit gebeurt aan de hand van een re-integratietraject, waarin veel aandacht is voor persoonlijke begeleiding en training. Een re-integratiebedrijf biedt vele mogelijkheden als het gaat om het laten terugkeren van zieke werknemers en werkzoekenden. Wij leggen u uit wat een re-integratiebedrijf zoal doet en voor u kan betekenen.

Daadkrachtige ondersteuning

Contact

Wilt u meer weten over Re-integratie Spoor 2? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bekijk onze andere diensten

Offerte aanvragen

Download hier onze whitepaper

Mobiliteitsprogramma Spoor 2

In de onderstaande video laten wij u zien wat re-integratiebedrijf Amplooi voor u kan doen bij langdurig ziekteverzuim.

Contact

Meer weten of een afspraak maken? Ben je toe aan goede begeleiding in spoor 2? Neem dan contact op met ons. Bel ons op 088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Download het productblad over ons Mobiliteitsprogramma Re-integratie Spoor 2