Outplacement Mobiliteitsprogramma

Soms is een overstap nodig om uw weg te kunnen vervolgen

Amplooi doorloopt met een outplacementtraject uw individuele behoeften door en zorgt voor maatwerk. Een goede werkgever staat open voor outplacement. Organisaties en werknemers nemen om verschillende redenen afscheid van elkaar en wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van het verwerkingsproces. Een budget voor uw medewerker om door professionals begeleid te worden naar ander werk. Van werk naar werk. Professionele begeleiding die de kans op een andere baan vergroot, het proces versnelt en de duurzame inzetbaarheid bevordert.
Over een outplacementtraject heeft iedereen wel een mening en dat mag natuurlijk. Iedereen heeft tenslotte zelf ook weleens gesolliciteerd, een cv opgesteld en een brief geschreven. Wat is dan het verschil met een outplacementbureau? Het verschil is dat het ons vak is, we er in gespecialiseerd zijn en midden in de actualiteit zitten. Amplooi biedt outplacementtrajecten, waarin u ook de nodige documentatie krijgt. Sparren, meewerken, doorzetten, optimistisch blijven evalueren en opnieuw voor resultaat gaan. Dat is wat onze outplacementdienst te bieden heeft. Ons programma is gericht op duurzame inzetbaarheid. Onze activiteiten resulteren daarom vaak tot een baan die bij uw medewerker past en de juiste richting geeft aan hun loopbaan voor de toekomst. Amplooi houdt bij uitvoering rekening met alle betrokken partijen en zo nodig wordt het outplacementtraject daarop aangepast.

In welke situaties biedt een outplacementtraject de uitkomst?

Het inschakelen van een outplacementbureau gebeurt vandaag de dag al lang niet meer alleen om arbeidsconflicten. Sterker nog, juist werkgevers die op een juiste manier afscheid willen nemen van hun medewerkers, kiezen steeds vaker voor outplacement. De onderstaande situaties geven een goed beeld van wanneer wij (kunnen) worden ingeschakeld:

Situatie 1: Uw organisatie in beweging houden
Outplacement laat zien dat u zich bekommert om uw werknemers. Om uw organisatie fit te houden moet u bewegen. Beweging die soms ook vraagt om andere mensen op nieuwe functies. Niet iedereen kan steeds blijven passen bij die ontwikkelingen. Kortom u moet afscheid nemen van een of meerdere medewerkers die door reorganisatie boventallig worden en er zijn geen andere functies intern die passen bij de medewerker. Amplooi werkt ook in dit geval mee om het proces te versoepelen. Aan het eind van deze fase van het outplacementtraject is de kandidaat klaar om de arbeidsmarkt actief te gaan benaderen.

Situatie 2: Een mismatch voorkomen
Amplooi begrijpt dat u uw organisatie fit houdt door bij individuele medewerkers oplettend te zijn of u nog wel voor langere tijd bij elkaar past. Het kan dan gaan om een verschil van inzicht in functioneren of een mismatch in loopbaan doelen.

Outplacement is er voor werkgevers en werknemers

Outplacement kan worden afgenomen door zowel een werkgever als een werknemer. De manieren waarop werkgevers en werknemers bij ons terecht komen lopen echter wel uiteen. Een werkgever schakelt Amplooi in voor outplacement voor meerdere medewerkers als er sprake is van reorganisatie. Of voor een enkele medewerker als er sprake is van een individueel ontslag of ziekte. Vaak hebben we een langdurige overeenkomst voor mobiliteit, maar we werken ook voor een enkele medewerker van een werkgever. Amplooi zorgt ervoor dat de belangen van werknemer en werkgever worden gerespecteerd. Werknemers schakelen ons in als ze van hun werkgever een budget hebben gekregen, en we zijn aanbevolen door hun werkgever of de werkgever heeft een contract met ons. Werknemers kunnen ook zelf bij ons uitkomen, als ze zelf de keuze hebben om een outplacementbureau te kiezen.

Het mobiliteitsprogramma Outplacement

Ons Programma is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede de Bemiddelingsfase. Het outplacementtraject begint in elke fase met een plan van aanpak en sluit deze af met een rapportage en een concreet voorstel voor een trajectplan. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. De medewerker heeft een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt van het outplacementtraject.

Fase 1: de Mobiliseringsfase:

In deze fase vindt de kennismaking plaats met de kandidaat (en eventueel uzelf als opdrachtgever). De kennismaking is vrijblijvend. Bij een keuze voor de Mobiliteitsexpert en ons bureau start de begeleiding met een uitgebreide intake. In de intake vindt een inventarisatie plaats van achtergrond, wensen en mogelijkheden. Om geen tijd te verliezen, vragen we de medewerker een persoonlijk profiel in te vullen, gericht op het oriënteren op de andere mogelijkheden. Een rapportage met een concreet plan van aanpak wordt opgesteld. Hiermee wordt vervolgens toegewerkt naar het beantwoorden van de vraag:

Waar kan u naartoe?

In deze fase begeleidt onze Mobiliteitsexpert de kandidaat met als doel om de kandidaat in beweging te krijgen, te mobiliseren. Onderdelen die het outplacementtraject kan bevatten zijn:

 • Coachende gesprekken gericht op acceptatie van het ontslag en afscheid nemen.
 • Inzet Assessments, zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden op persoonlijkheid en drijfveren af te stemmen.
 • Voorbereiden arbeidsmarkt: Ondersteuning bij het inrichten van een passend CV en de presentatie op Social Media (LinkedIn). Aanvullend kan een CV Clip worden opgenomen. Er kan getraind worden op presentatie technieken en netwerken. Tevens kan de kandidaat deelnemen aan groepstrainingen die aangeboden worden door Amplooi op verschillende locaties in het land op het gebied.

Aan het eind van deze fase van het outplacementtraject is de kandidaat klaar om de arbeidsmarkt actief te gaan benaderen.

Fase 2 : de Bemiddelingsfase

In deze fase van het outplacementtraject wordt de arbeidsmarkt actief benaderd door en samen met de Arbeidsmakelaar. De kandidaat en de Arbeidsmakelaar hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de activiteiten. Zoals het zoeken van vacatures en het actief benaderen van netwerkpartijen. Er worden vacatures gegenereerd door het Werkkompas, de digitale vacaturebank van Amplooi, die aansluiten bij het opgestelde zoekprofiel. Wij zijn een resultaatgericht outplacementbureau dat erop is gericht om u zo snel mogelijk aan een passende baan te helpen.
Tevens worden er door de medewerker samen met de Arbeidsmakelaar bellijsten opgesteld die door de Arbeidsmakelaar benaderd worden om kansen te creëren.
De Arbeidsmakelaar begeleidt de medewerker bij kansen en gesprekken. Er wordt tussentijds geoefend op sollicitatiegesprekken en geëvalueerd. Het aantal persoonlijke gesprekken met de Arbeidsmakelaar is minder frequent in deze fase en er is meer contact op afstand. De kandidaat wordt positief gemotiveerd om ook bij teleurstellingen door te gaan totdat het resultaat in de vorm van een baan is bereikt. Bij het aanbod van een arbeidsovereenkomst wordt de medewerker tenslotte geadviseerd bij de onderhandelingen.

Het doel van ons outplacementtraject

Een outplacementtraject is pas echt succesvol als de medewerker een andere baan heeft gevonden binnen de termijn die we met elkaar zijn overeengekomen. Om dit te bereiken maken wij gebruik van de combinatie van individuele begeleiding en jobhunting door een Arbeidsmakelaar. De actieve rol van de Arbeidsmakelaar, die kansen uit het bestaande netwerk haalt maar ook “koud” belt naar bedrijven en instellingen om kansen te opnemen, staan vaak garant voor succes. We zijn geneigd wat langer door te gaan om zo het outplacementtraject met de medewerker af te sluiten met het beoogde succes in de vorm van een baan. Het kan helaas gebeuren dat succes in de vorm van een andere baan uitblijft, om diverse redenen. In dat geval is de medewerker in ieder geval beter dan bij de start van het outplacementtraject in staat om zelf de arbeidsmarkt te benaderen en de droombaan te verkrijgen. Maar 69% van al onze klanten vindt binnen een half jaar een baan.

Waarom kiest u voor Amplooi?

 • Individuele begeleiding door een Mobiliteitsexpert die beweging weet te realiseren bij uw medewerker
 • Kennis van de lokale arbeidsmarkt door de Arbeidsmakelaar
 • 69% van onze kandidaten heeft binnen een half jaar een andere baan
 • Keuze uit assessments passend bij het niveau en de situatie van uw medewerker
 • Individuele trainingen: solliciteren, netwerken, presenteren en social media
 • Professionele ondersteuning bij inrichten CV en correspondentie
 • Focus op mogelijkheden en een proactieve rol in het jobhuntproces
 • Tempo: korte lijnen intern en intake mogelijk binnen 5 werkdagen
 • Adviesfunctie richting u als werkgever: kennis van sociale wetgeving en arbeidsrecht
 • Keurmerk Blik op Werk sinds 2007

Wilt u meer weten over Outplacement? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 815. U kunt ook een offerte aanvragen U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Download hier ons productblad over Outplacement