Mobiliteitsprogramma Outplacement

Soms is een overstap nodig om uw weg te kunnen vervolgen

Amplooi doorloopt met een Mobiliteitsprogramma Outplacement uw individuele behoeften door en zorgt daarmee voor maatwerk. Een goede werkgever staat open voor outplacement. Organisaties en medewerkers nemen om verschillende redenen afscheid van elkaar en wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van het verwerkingsproces. Een budget voor uw medewerker om door professionals begeleid te worden naar ander werk. Van werk naar werk. Professionele begeleiding die de kans op een andere baan vergroot, het proces versnelt en de duurzame inzetbaarheid bevordert.

Het Mobiliteitsprogramma Outplacement

Ons Mobiliteitsprogramma is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede de Bemiddelingsfase. Het Mobiliteitsprogramma Outplacement begint in elke fase met een plan van aanpak en sluit deze af met een rapportage en een concreet voorstel voor een trajectplan. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. Uw medewerker heeft een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt van het Mobiliteitsprogramma Outplacement.

Lees verder

Fase 1: de Mobiliseringsfase

In deze fase vindt de kennismaking plaats met uw medewerker (en eventueel uzelf als opdrachtgever). De kennismaking is vrijblijvend. Bij een keuze voor de Mobiliteitsexpert en ons bureau start de begeleiding met een uitgebreide intake. In de intake vindt een inventarisatie plaats van achtergrond, wensen en mogelijkheden. Om geen tijd te verliezen, vragen we uw medewerker een persoonlijk profiel in te vullen, gericht op het oriënteren op de andere mogelijkheden. Een rapportage met een concreet plan van aanpak wordt opgesteld. Hiermee wordt vervolgens toegewerkt naar het beantwoorden van de vraag: Waar kan ik naartoe?

In deze fase begeleidt onze Mobiliteitsexpert uw medewerker met als doel om uw medewerker in beweging te krijgen, te mobiliseren. Onderdelen die het Mobiliteitsprogramma Outplacement kan bevatten zijn:

 • Coachende gesprekken gericht op acceptatie van het ontslag en afscheid nemen.
 • Inzet Assessments, zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden op persoonlijkheid en drijfveren af te stemmen.
 • Voorbereiden arbeidsmarkt: Ondersteuning bij het inrichten van een passend CV en de presentatie op Social Media (LinkedIn). Aanvullend kan een CV Clip worden opgenomen. Er kan getraind worden op presentatie technieken en netwerken.

Aan het eind van deze fase van het Mobiliteitsprogramma Outplacement is uw medewerker klaar om de arbeidsmarkt actief te gaan benaderen.

Fase 2 : de Bemiddelingsfase

In deze fase van het Mobiliteitsprogramma Outplacement wordt de arbeidsmarkt actief benaderd door en samen met de Arbeidsmakelaar. Uw medewerker en de Mobiliteitsexpert hebben afspraken gemaakt over de activiteiten. Zoals het zoeken van vacatures en het actief benaderen van netwerkpartijen. Er worden vacatures gegenereerd door Jobport, de digitale vacaturebank van Amplooi, die aansluiten bij het opgestelde zoekprofiel. Wij zijn een resultaatgericht outplacementbureau dat erop is gericht om uw medewerker zo snel mogelijk aan een passende baan te helpen. Tevens worden er door uw medewerker samen met de Mobiliteitsexpert bellijsten opgesteld die door de Arbeidsmakelaar benaderd worden om kansen te creëren.

De Mobiliteitsexpert begeleidt de medewerker bij kansen en gesprekken. Er wordt tussentijds geoefend op sollicitatiegesprekken en geëvalueerd. Het aantal persoonlijke gesprekken met de Mobiliteitsexpert is minder frequent in deze fase en er is meer contact op afstand. Uw medewerker wordt positief gemotiveerd om ook bij teleurstellingen door te gaan totdat het resultaat in de vorm van een baan is bereikt. Bij het aanbod van een arbeidsovereenkomst wordt uw medewerker tenslotte geadviseerd bij de onderhandelingen.

Het doel van ons Mobiliteitsprogramma Outplacement

Een Mobiliteitsprogramma Outplacement is pas echt succesvol als uw medewerker een andere baan heeft gevonden binnen de termijn die we met elkaar zijn overeengekomen. Om dit te bereiken maken wij gebruik van de combinatie van individuele begeleiding en jobhunting door een Arbeidsmakelaar. De actieve rol van de Arbeidsmakelaar, die kansen uit het bestaande netwerk haalt maar ook “koud” belt naar bedrijven en instellingen om kansen te opnemen, staan vaak garant voor succes. We zijn geneigd wat langer door te gaan om zo het Mobiliteitsprogramma Outplacement met uw medewerker af te sluiten met het beoogde succes in de vorm van een baan. Het kan helaas gebeuren dat succes in de vorm van een andere baan uitblijft, om diverse redenen. In dat geval is uw medewerker in ieder geval beter dan bij de start van het Mobiliteitsprogramma Outplacement in staat om zelf de arbeidsmarkt te benaderen en de droombaan te verkrijgen. Maar 69% van al onze klanten vindt binnen een half jaar een baan.

In welke situaties biedt een Mobiliteitsprogramma Outplacement de uitkomst?

Het inschakelen van een outplacementbureau gebeurt vandaag de dag al lang niet meer alleen om arbeidsconflicten. Sterker nog, juist werkgevers die op een juiste manier afscheid willen nemen van hun medewerkers, kiezen steeds vaker voor outplacement. De onderstaande situaties geven een goed beeld van wanneer wij (kunnen) worden ingeschakeld:

Situatie 1: Uw organisatie in beweging houden

Outplacement laat zien dat u zich bekommert om uw medewerkers. Om uw organisatie fit te houden moet u bewegen. Beweging die soms ook vraagt om andere mensen op nieuwe functies. Niet iedereen kan steeds blijven passen bij die ontwikkelingen. Kortom u moet afscheid nemen van een of meerdere medewerkers die door reorganisatie boventallig worden en er zijn geen andere functies intern die passen bij uw medewerker. Amplooi werkt ook in dit geval mee om het proces te versoepelen. Aan het eind van deze fase van het Mobiliteitsprogramma Outplacement is uw medewerker klaar om de arbeidsmarkt actief te gaan benaderen.

Situatie 2: Een mismatch voorkomen

Amplooi begrijpt dat u uw organisatie fit houdt door bij individuele medewerkers oplettend te zijn of u nog wel voor langere tijd bij elkaar past. Het kan dan gaan om een verschil van inzicht in functioneren of een mismatch in loopbaan doelen.

Lees verder

Outplacement is er voor werkgevers en medewerkers

Outplacement kan worden afgenomen door zowel een werkgever als een medewerker. De manieren waarop werkgevers en medewerkers bij ons terecht komen lopen echter wel uiteen. Een werkgever schakelt Amplooi in voor outplacement voor meerdere medewerkers als er sprake is van reorganisatie. Of voor een enkele medewerker als er sprake is van een individueel ontslag of ziekte. Vaak hebben we een langdurige overeenkomst voor mobiliteit, maar we werken ook voor een enkele medewerker van een werkgever. Amplooi zorgt ervoor dat de belangen van medewerker en werkgever worden gerespecteerd. Medewerkers schakelen ons in als ze van hun werkgever een budget hebben gekregen, en we zijn aanbevolen door hun werkgever of de werkgever heeft een contract met ons. Medewerkers kunnen ook zelf bij ons uitkomen, als ze zelf de keuze hebben om een outplacementbureau te kiezen.

Professionele ondersteuning

Outplacement is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze Mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van een werknemer. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

 • Individuele begeleiding door een Mobiliteitsexpert die beweging weet te realiseren bij uw medewerker;
 • Kennis van de lokale arbeidsmarkt door de Arbeidsmakelaar;
 • 80% van de medewerkers in een Mobiliteitsprogramma Outplacement heeft binnen een half jaar een andere baan;
 • Keuze uit assessments passend bij het niveau en de situatie van uw medewerker;
 • Individuele trainingen: solliciteren, netwerken, presenteren en social media;
 • Professionele ondersteuning bij inrichten CV en correspondentie;
 • Focus op mogelijkheden en een proactieve rol in het jobhuntproces;
 • Tempo: korte lijnen intern en intake mogelijk binnen 5 werkdagen;
 • Adviesfunctie richting u als werkgever: kennis van sociale wetgeving en arbeidsrecht;

We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker aanzienlijk groter zijn. De Arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren Arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Vergroot de baankansen

Deze baankansen zijn inzichtelijk voor uw medewerker in ons online vacatureportaal Jobport. Dit verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan aanzienlijk. De voordelen van ons Mobiliteitscentrum in combinatie met Jobport zijn:

 • Vacature zoekmachine met een digitaal overzicht in alle (sollicitatie)activiteiten;
 • Exclusief aan Amplooi verbonden uitstroombedrijven en -mogelijkheden zoals werkervaringsplekken, leer-, werkplekken en vacatures;
 • Bedrijven zoekmachine voor oriënteren, netwerken en open solliciteren naar exclusieve uitstroommogelijkheden;
 • Beroepenoriëntatie: gestructureerd beroepen verkennen met daarbij de arbeidsmarkt trends (stijgende of dalende vraag) en beroepen video’s;
 • Persoonlijk loopbaanprofiel op basis van ervaring, kwaliteiten, interesses en belastbaarheid, die uw medewerker zelf beheert;
 • Vertaling FML naar minimaal 800 beroepen voor de top 5 matches, een verschillende analyse met arbeidsmarktperspectief;
 • Exclusieve loopbaantesten en e-learnings.

Klantportaal

Als werkgever krijgt u toegang tot ons klantportaal. Via internet kunt u 24 uur per dag het dossier inzien. Heel transparant dus. Zo beschikken we allemaal over dezelfde informatie en kunt u op elk moment de status volgen.

Over een outplacementprogramma heeft iedereen wel een mening en dat mag natuurlijk. Iedereen heeft tenslotte zelf ook weleens gesolliciteerd, een cv opgesteld en een brief geschreven. Wat is dan het verschil met een outplacementbureau?

Het verschil is dat het ons vak is, we er in gespecialiseerd zijn en midden in de actualiteit zitten. Sparren, meewerken, doorzetten, optimistisch blijven evalueren en opnieuw voor resultaat gaan. Dat is wat ons Mobiliteitsprogramma Outplacement te bieden heeft. Ons programma is gericht op duurzame inzetbaarheid en daarom resulteren onze activiteiten vaak tot een baan die bij uw medewerker past en de juiste richting geeft aan hun loopbaan voor de toekomst. Amplooi houdt bij uitvoering rekening met alle betrokken partijen en zo nodig wordt het Mobiliteitsprogramma Outplacement daarop aangepast.

80 % heeft binnen een half jaar een nieuwe baan

Contact

Wilt u meer weten over outplacement?  Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bekijk onze andere diensten

Offerte aanvragen

Download de whitepaper

Mobiliteitsprogramma Outplacement

In de onderstaande video laten wij u zien wat Amplooi voor u kan doen.

Download het productblad over ons Mobiliteitsprogramma Outplacement