Mobiliteitsprogramma Re-integratie 1e Spoor

Re-integratie in het eerste ziektejaar

Ook in het eerste jaar kan de re-integratie van een verzuimende medewerker starten. Waarom wachten? Iedere dag korter verzuimen bespaart u minstens € 250,-. Het doel is om werkgevers te ontzorgen bij het verzuim van medewerkers. Cruciaal is ook de snellere werkhervatting, in een externe nieuwe passende baan of sneller terug naar eigen werk. Dit vraagt om een activerende aanpak zo vroeg mogelijk in het eerste verzuimjaar.

Het Perspectiefgesprek

Om de eigen regie op werkhervatting verder te stimuleren vindt vanaf de 26ste week in verzuim het perspectiefgesprek plaats. De Amplooi Loopbaancoach brengt de risico’s en kansen van de medewerker op de arbeidsmarkt in kaart en brengt de stand van zaken met betrekking tot werkhervatting vanuit drie perspectieven in kaart.

 1. Eigen werk bij eigen werkgever;
 2. Ander werk bij eigen werkgever;
 3. Ander werk bij andere werkgever.

Het re-integratieplan van de verzuimende werknemer is input voor het Perspectiefgesprek en de uitkomsten kunnen worden toegevoegd aan het re-integratieplan van de werknemer. Amplooi biedt mogelijke interventies  om het perspectief te realiseren zoals een arbeidsdeskundig onderzoek, een loopbaancoaching traject, assessments, trainingen op het gebied van sollicitatievaardigheden en een re-integratie spoor 2 traject.

 1. Interventie eigen werk bij eigen werkgever

Samen met een ervaren Mobiliteitsexpert gaat uw medewerker in gesprek en worden aanvullende testen en instrumenten ingezet om dit proces te ondersteunen en  een realistische terugkeer te bepalen.

 

 1. Interventie ander werk bij eigen werkgever

Door eerder te starten met  de re-integratie van uw medewerker en een realistische terugkeer te bepalen voor de loopbaan, kan een 2e ziektejaar worden voorkomen.

 1. Interventie ander werk bij andere werkgever

De Mobiliteitsexpert coacht  de medewerker om zo snel mogelijk de arbeidsmarkt te kunnen benaderen. Vanuit  een helder zoekprofiel en met voldoende sollicitatievaardigheden en ondersteuning vinden  de medewerkers met vertrouwen  de nieuwe passende baan.

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van
een medewerker. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

De toegevoegde waarde van Amplooi voor werkgevers:

 • Beheersing van schadelast door vroege inzet coaching op perspectieven en werkhervatting.
 • Veel ervaring in de samenwerking met verzekeraars en werkgevers.
 • Het Perspectiefgesprek wordt gevoerd door de Mobiliteitsexpert, de loopbaan professional met expertise in de arbeidsmarkt.
 • De eigen re-integratievisie van de verzuimende medewerker is leidraad in het traject.
 • Coaching gericht op werkhervatting vanuit drie perspectieven.
 • Financieel inzicht geven, brengt urgentie.
 • Inzet van een werkervaringspek verbreedt perspectieven.
 • Een No-risk status vergemakkelijkt het vinden van een andere baan.
 • Uiteindelijk een gegarandeerd Poortwachterproof dossier.
 • We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Als het gaat om zieke werknemers waarbij het uitvoeren van de huidige functie (vrijwel) onmogelijk is geworden, wordt een re-integratiebedrijf benaderd via de werkgever.

Daadkrachtige ondersteuning

Contact

Wilt u meer weten over MKB Re-integratie? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bekijk onze andere diensten

Offerte aanvragen

Download hier onze whitepaper

Contact

Meer weten of een afspraak maken? Ben je toe aan goede begeleiding in spoor 2? Neem dan contact op met ons. Bel ons op 088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Download het productblad over ons Mobiliteitsprogramma MKB Re-integratie