Werkgevers

Spoor 2 Re-integratie

(ook wel spoor 2 re-integratie) is deskundige ondersteuning bij het vinden van ander passend werk buiten uw bedrijf voor uw werknemer die door ziekte zijn eigen werk niet meer kan doen. Die ondersteuning is per definitie maatwerk.

Hier leest u meer over onze spoor 2 re-integratie begeleiding voor u en uw medewerker(s).

Outplacement

Outplacement is professionele begeleiding voor werknemers bij het veranderen naar een andere baan. Vaak is outplacement een onderdeel bij een reorganisatie, een onoplosbaar werkconflict of wanneer werknemers vastzitten in hun carrière.

Hier leest u meer over onze begeleiding voor u en uw medewerker(s) bij outplacement.

Loopbaancoaching

Is er geen voldoende match meer tussen u en uw medewerker ? De werkrelatie is hierdoor onder druk komen te staan. Zoekt u naar nieuwe prikkels voor uw medewerker?

Kortom is het tijd om even stil te staan bij de loopbaanontwikkeling van uw medewerker?

Hier leest u meer over onze begeleiding voor u en uw medewerker(s) bij loopbaancoaching

ZW Flex re-integratie

Heeft u te maken met een tijdelijke medewerker die ziek uit dienst gaat, of wordt hij binnen een maand na uitdiensttreding ziek, dan is de werkgever in veel gevallen financieel verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemer. Dit kan zelfs tot een periode van 10 jaar zijn.

Hier leest u meer over onze ZW Flex Re-integratie

Jobhunting

Jobhunting is in re-integratie en outplacement trajecten een belangrijk onderdeel om tot het gewenste resultaat te komen in de vorm van een nieuwe baan of werkervaringplaats. Jobhunting en werkkompas zijn vaste onderdelen van onze programma’s of los in te kopen.

Hier leest u meer over onze jobhunting (in combinatie met Werkkompas)

WW Re-integratie

Een nieuw perspectief bij een andere werkgever
Als een medewerker uit dienst gaat en in de WW terecht komt, kun je als werkgever medeverantwoordelijk zijn voor het laten terugkeren van de medewerker naar betaalde arbeid. Een situatie waarin iedereen het liefst snel zicht heeft op passend werk voor de medewerker. Passend bij zijn wensen en mogelijkheden.
Hier leest u meer over onze WW Re-integratie

WGA re-integratie

Een medewerker die in de WGA terecht is gekomen, heeft al een heel re-integratietraject achter de rug. Na allerlei onderzoeken was de conclusie dat de medewerker onvoldoende kansen en mogelijk heden heeft op de betaalde arbeidsmarkt. Maar als je eens arbeidsongeschikt bent verklaard, hoeft een passende job niet voor altijd buiten beeld te zijn. Met het Mobiliteitsprogramma WGA onderzoeken we welke mogelijkheden er nog zijn.
Hier leest u meer over onze WGA Re-integratie

Arbeidsdeskundig onderzoek

Hoe weet je of een verzuimende medewerker duurzaam kan terugkeren op de eigen werkplek? Zijn er aanpassingen nodig? En zo ja, welke loonwaarde kent u aan het aangepaste werk toe? Er is geen vooruitgestippelde route naar re-integratie; daarvoor spelen teveel factoren een rol. Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt deze in kaart, met een richtinggevende rapportage als resultaat.

Hier leest u meer over arbeidsdeskundig onderzoek

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrelaties en zogenaamde exit-mediations. In het laatste geval staat de uitkomst al vast, namelijk beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Hier leest u meer over mediation bij Amplooi.

Start je eigen bedrijf

Wanneer een medewerker op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden om zijn loopbaan te vervolgen, kan het pad naar zelfstandig ondernemerschap een wens zijn van een kandidaat.
Zowel in re-integratie, Outplacement als Loopbaancoaching trajecten is dit een vraagstuk die verder onderzocht kan worden.
Speciaal voor deze kandidaten hebben we het programma “Start je eigen bedrijf” ontwikkeld.

Hier leest u meer over het programma “Start je eigen bedrijf”.

Meld een traject aan

Via onderstaande link meldt u gemakkelijk een mobiliteitsprogramma traject aan bij Amplooi. De mobiliteitsexpert neemt binnen 24 uur contact met u en uw medewerker op om een afspraak te plannen voor een intake.

Hier leest u meer over ons aanmeldformulier en het versturen van uw documenten.

Haalbaarheidsonderzoek

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Als werkgever doet u er alles aan om voor uw medewerker passend werk te vinden. Misschien heeft u al een heel  traject achter de rug. Zoals u het inschat, zal het niet eenvoudig zijn voor uw medewerker om werk te vinden. Maar u begrijpt dat zorgvuldigheid van groot belang is. Amplooi kan hierbij helpen met ons Mobiliteitsprogramma Haalbaarheidsonderzoek.

Hier leest u meer over ons haalbaarheidsonderzoek bij Amplooi.