Wat is mediation? Amplooi legt uit

Helaas gebeurt het soms dat er een conflict op de werkvloer ontstaat. Vaak een conflict tussen werkgever en werknemer. Dat kan bijv. ontstaan wanneer er een verschil in inzicht is over functioneren of loopbaanwensen. Mediation is dan een goede oplossing. Maar wat is mediation?

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij werkgever en werknemer onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar, mediator, een arbeidsconflict oplossen. De mediator doet geen uitspraak, hij is dan ook geen rechter die een beslissing oplegt. De mediator helpt om emotie en feiten van elkaar te scheiden en in het juiste perspectief te brengen. Het zijn partijen die uiteindelijk zelf het conflict oplossen.

wat is mediation

Wat is het doel van mediation?

Het doel van mediation is om een (arbeids)conflict zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Mediation heeft als voordeel dat een conflict ook vaak snel opgelost kan worden. Vaak zijn er tussen de 1 en 5 gesprekken nodig om tot een, voor beide, aanvaardbare oplossing te komen.

Amplooi biedt mediation

Amplooi is mediation specialist in verzuim en ontslagzaken en kan vanuit die kennis en ervaring ook goede mediations uitvoeren. Het doel is altijd dat er een oplossing komt die door beide partijen gedragen wordt. De uitkomst staat niet vooraf vast. Mocht de uitkomst een beëindiging zijn, waarin outplacement of re-integratie aan de orde is, dan kan dit door een andere medewerker van Amplooi worden uitgevoerd. Amplooi kent een hoge klanttevredenheid. In veel gevallen is er echter weer ruimte voor een voortzetting van de arbeidsovereenkomst en loopbaan bij de eigen werkgever en een goede relatie met elkaar. Maar een arbeidsconflict voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.