Versturen privacygevoelige documenten

Het versturen van privacy gevoelige informatie valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het versturen van deze informatie per e-mail is niet zonder risico. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat deze informatie zorgvuldig en veilig aan ons doorgegeven kan worden.

Via onderstaand formulier kunt u ons op een veilige, digitale manier uw privacygevoelige documenten sturen.

Heeft u over dit formulier vragen, bel of mail ons dan gerust.

  • Sleep bestanden hierheen of