Mobiliteitsprogramma UWV

Werkfit en naar werk

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Waarbij begeleiding gewenst is om de kandidaat naar ander werk te bewegen? Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Door de kwaliteit van coaching gecombineerd met praktische instrumenten en kennis van de arbeidsmarkt is ons doel de kortste weg naar duurzaam werk. Met het Traject Werkfit of Naar Werk, bieden we complete dienstverlening aan voor het UWV en uw klant, onze kandidaat.

Traject Werkfit

Dit traject is gericht op empowerment om de kandidaat in beweging te krijgen, te mobiliseren. Daarnaast wordt de kandidaat op maat voorbereid om zelfstandig te arbeidsmarkt te benaderen. De kandidaat heeft hierbij een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt. Door het in kaart brengen van wensen en (benutbare) mogelijkheden in de praktijk kan de arbeidsmarkt binnen enkele weken actief benaderd worden. Het traject wordt altijd gestart met een:

Kennismaking en Intake

 • Hier brengen we in kaart. Wie is de kandidaat en wat is zijn historie?
 • Welke beperkingen spelen een rol, maar vooral waar liggen de mogelijkheden?
 • Welke beroepsinteresses bieden kansen? Wat is volgens de arbeidsdeskundige passend werk? De intake wordt afgerond met een concreet re-integratie plan.

Mogelijke onderdelen van dit plan van aanpak zijn:

 • Coachende gesprekken; gericht op empowerment van de kandidaat en acceptatie en leren omgaan met beperkingen.
 • Inzet Assessments; zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden op persoonlijkheid, affiniteiten en drijfveren van de kandidaat af te stemmen.
 • Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk. Samen met de kandidaat verkennen we zijn echte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We selecteren mogelijk passende functies en coördineren onder meer stage- en werkervaringsplaatsen. Onze Arbeidsmakelaars kennen de arbeidsmarkt als geen ander. Naast de Mobiliteitsexpert gaan zij actief op zoek naar arbeidsritme mogelijkheden en werkervaringsmogelijkheden voor iedere kandidaat.
 • Voorbereiden arbeidsmarkt. We begeleiden de kandidaat bij het zoeken van vacatures en het solliciteren, zoals het vinden van vacatures binnen en buiten het netwerk. We bieden ondersteuning bij het inrichten van een passend CV en de presentatie op Social Media (LinkedIn). Er wordt getraind op presentatie technieken en netwerken.

Aan het einde van het traject werkfit kan de kandidaat ervaring hebben opgedaan op een arbeidsritmeplek. Daarnaast zijn er passende functies benoemd en is de kandidaat klaar om actief op zoek te gaan naar betaald werk.

Traject Naar Werk

In dit traject gaat de Arbeidsmakelaar met de kandidaat aan de slag. Alle acties zijn erop gericht om de kandidaat naar ander passend werk te bemiddelen. Na een kennismaking kan het reintegratieplan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Actief zoeken naar vacatures. De kandidaat wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures.
 • Jobhunting. De Arbeidsmakelaar ondersteunt en prikkelt de kandidaat door middel van het doorsturen van passende vacatures en het voorstellen van de kandidaat bij andere organisaties.
 • Werkkompas. We praten niet alleen over passend werk, we gaan er samen actief naar op zoek. Het Werkkompas is voor jobhunting onmisbaar. Deze online vacature- en netwerkbank maakt het mogelijk om in alle online beschikbare vacatures te zoeken! Bovendien biedt het systeem mogelijkheden voor een koppeling met het LinkedIn- netwerk van de kandidaat en Arbeidsmakelaar.
 • Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt zowel het netwerk van de medewerker als die van de Arbeidsmakelaar ingezet voor het vinden van nieuwe arbeidsmogelijkheden. Diverse workshops kunnen parallel gevolgd worden door de kandidaat om zijn sollicitatie-en presentatie vaardigheden te versterken. Het stimuleren van de motivatie is daarbij een belangrijk onderdeel.

Waarom kiezen voor Amplooi?

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor werkzoekenden.
 • Snelheid in proces: Binnen 24 uur na aanmelding nemen we contact op met u en uw medewerker en is het intakegesprek ingepland.
 • Wij bieden individuele begeleiding aan de kandidaat bij het zoeken naar passend werk.
 • Geschikte tools voor iedere kandidaat en niveau.
 • Onze arbeidsmakelaars openen deuren bij werkgevers voor arbeidsritmeplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot betaalde uitstroom.
 • We hebben het Blik op Werk keurmerk.

Download hier ons productblad over ons Mobiliteitsprogramma UWV

Meer informatie?

Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 888. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.