Uitzendorganisaties

Heeft u te maken met een verzuimende flexmedewerker dan bent u als uitzender, detacheerder of payroll bedrijf, financieel verantwoordelijk voor de re-integratie van deze flexwerker. Dit kan zelfs tot een periode van 12 jaar zijn. Amplooi brengt uw flexmedewerker binnen 2 weken weer terug op de werkvloer.

Kortcyclisch Re-integratie Programma

Het traject beslaat een periode van 3 maanden en bestaat uit drie onderdelen, namelijk

Het intakegesprek met de werknemer:

De Mobiliteitsexpert gaat op basis van de reeds beschikbare documenten uit het dossier in gesprek met de kandidaat. Tijdens het gesprek wordt de zoekrichting bepaald en een volledig beeld verkregen van de situatie en mogelijkheden van de werknemer. Focus ligt hierbij op de mogelijkheden van de kandidaat zoals die door bedrijfsarts zijn benoemd.

Opstellen van een intake rapportage:

De bevindingen en conclusies vanuit het intakegesprek, worden samengevat in een intakerapportage. Naast de arbeidsmogelijkheden en een opbouwschema voor re-integratie, wordt er een zoekprofiel opgesteld en een inventarisatie van relevante werkgevers. De rapportage vormt hiermee het uitgangspunt voor het vervolg.

Organiseren van een werkritme functie:

Door de Arbeidsmakelaar wordt actief het netwerk benaderd voor een passende werkritmeplek. Dit is een onbetaalde werkervaringsplaats, waar er volgens het opbouwschema toegewerkt wordt naar een urenopbouw met 65% loonwaarde van de oorspronkelijke functie.

Tussentijds wordt de voortgang gevolg en gerapporteerd aan u als opdrachtgever. Na 3 maanden vindt een evaluatie gesprek plaats en kan in de meeste gevallen de kandidaat beter gemeld worden.

Binnen 2 weken een nieuwe werkplek

Het doel van het traject is om te komen tot een urenopbouw van 65% loonwaarde, zodat de kandidaat weer voldoende inzetbaar is om beter gemeld te worden. Via ons netwerk vinden we binnen 2 weken een passende werkritmeplek. Daarnaast vinden er wekelijkse coaching gesprekken plaats met de kandidaat om de voortgang te monitoren.

Resultaat van de dienstverlening:

De kandidaat heeft een dagelijks werkritme op basis van minimaal 65% van zijn oorspronkelijke contracturen. Deze proefplaatsing kan leiden tot een definitieve plaatsing waarbij uw flexmedewerker een (tijdelijk) contract krijgt aangeboden bij de nieuwe werkgever.

Indien het niet mogelijk blijkt om op te bouwen binnen 3 maanden, kan het traject verlengd worden of voortgezet als een regulier spoor 2 traject.

Als de kandidaat bijna 1 jaar ziek is, vindt er een Ziektewetbeoordeling plaats door het UWV. Het UWV beoordeelt of u deziektewetuitkering kunt stoppen of dat deze nog maximaal 1 jaar duurt.

Waarom kiezen voor Amplooi?

  • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
  • We hebben veel kennis en ervaring opgebouwd in de begeleiding en plaatsing van flexmedewerkers
  • Binnen twee weken plaatsen we de kandidaat op een werkritmeplek, waarbinnen opgebouwd kan worden naar een loonwaarde van minimaal 65%.
  • We voorkomen voor u een loonsanctie, doordat we tijdenshet traject de juiste inspanningen leveren, conform de richtlijnen van het UWV.
  • We hebben het Blik op Werk keurmerk.

Meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met ons. Bel ons op 030 – 3030 080 of stuur een email naar info@amplooi.nl