Start je eigen bedrijf

Wanneer een medewerker op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden om zijn loopbaan te vervolgen, kan het pad naar zelfstandig ondernemerschap een wens zijn van een kandidaat.
Zowel in re-integratie, Outplacement als Loopbaancoaching trajecten is dit een vraagstuk die verder onderzocht kan worden. Speciaal voor deze kandidaten hebben we het programma “Start je eigen bedrijf” ontwikkeld.

Inventarisatie haalbaarheid

Het programma wordt aangeboden aan medewerkers die interesse hebben in zelfstandig ondernemerschap en uitgevoerd door mobiliteitsexperts die hiervoor speciaal zijn opgeleid.

De begeleiding richt zich primair op de vraag of voldoende inkomen gegenereerd kan worden als zelfstandige. Hierbij wordt eerst geïnventariseerd of de medewerker als persoon geschikt is om als zelfstandige en ondernemer te gaan werken door middel van een digitaal assessment. Tevens wordt de motivatie van de medewerker besproken en uitgewerkt. Wanneer de Mobiliteitsexpert voldoende mogelijkheden ziet zal er gewerkt worden aan het het opstellen van een ondernemingsplan volgens Kamer van Koophandel normen. Er wordt aandacht gegeven aan financiële, juridische, marketing en persoonlijke aspecten van het starten van een eigen bedrijf. Er wordt daarnaast een tijdsplanning opgesteld met een go / no go moment.

Meerdere mogelijkheden

Indien er daadwerkelijk gestart wordt bieden wij ondersteuning aan de kandidaat bij het verkrijgen van opdrachten door middel van netwerk trainingen en het mede zoeken naar opdrachten in de markt door de inzet van ons eigen netwerk. Tevens is het mogelijk om een zogenaamd 2 sporen beleid te volgen in de begeleiding waarbij gedurende de voorbereidingen voor het eigen bedrijf ook begeleiding plaatsvindt gericht op het vinden van een baan in loondienst of en combinatie van beide (parttime ZZP en parttime loondienst).

Afhankelijk van de situatie en behoefte van de medewerker maken wij een plan op maat.

Mogelijke activiteiten van Amplooi:

  • Een uitgebreide intake
  • Drijfveren Assessment
  • Uitwerken motivatie eigen bedrijf
  • Ondersteuning bij opstellen ondernemingsplan
  • Onderzoek en bespreking financiële , juridische marketing en persoonlijke aspecten
  • Netwerktraining
  • De Arbeidsmakelaar zet het Amplooi netwerk in en opent tevens onbekende netwerken passend bij de marketing strategie van de kandidaat
  • Ondersteuning door de coach bij het proces van de start en verkrijgen eerste opdracht(en)

Wilt u meer weten over ons programma? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 888.