Passend werk voor uw werknemers

Passend werk, wat zegt de wet hierover middels art. 658a lid 4 BW.  Onder passende arbeid wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Vrij vertaald passend werk staat voor de arbeid die bij (langdurig) ziekteverzuim in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen, arbeidsverleden, opleidingsniveau en salarisniveau van de werknemer. Wanneer een werknemer ziek wordt, moeten werknemer en werkgever samen aan de slag om de werknemer weer terug op de werkvloer te krijgen. De re-integratie van de werknemer kan zowel door te werken aan de gezondheid en inzetbaarheid van de werknemer als door voor passend werk te zorgen.

Werknemer laten terugkeren in eigen functie met passend werk

De werknemer moet fysiek in staat zijn om het aangeboden werk te kunnen verrichten. Dit wordt bepaald door een bedrijfsarts en of een arbeidsdeskundige. Hierbij bepaald de bedrijfsarts waartoe de zieke werknemer nog wel toe is staat is en kijkt de arbeidsdeskundige naar welk werk er zowel binnen als buiten de organisatie daar het beste bij past. Het passende werk moet in beginsel aansluiten op de achtergrond van de werknemer.

Het streven bij het verkrijgen van passend werk is in eerste instantie om de werknemer terug te laten keren in zijn of haar eigen functie (re-integratie spoor1). Van de werkgever mag dan ook verwacht worden dat hij zich hiervoor inspant door bijvoorbeeld aanpassingen aan de werkplek door te voeren. Het kan voorkomen dat er tijdens het re-integratie traject voor wordt gekozen om de werknemer tijdelijk ander passend werk te laten verrichten, maar het re-integratiedoel blijft terugkeer in de oude functie.

Passend werk in de praktijk

Bij het invoeren van passend werk zijn er meerdere mogelijkheden:

  • Het aanpassen van de werktijd van de werknemer
  • De werkplek aanpassen zodat psychische of fysieke klachten afnemen
  • De werkzaamheden aanpassen om de fysieke en psychische belasting te verminderen
  • Kiezen voor taken en/of deelfuncties die nog wel haalbaar zijn
  • Onderbrengen van de werknemer bij een andere afdeling

Hierbij staat re-integratie in eigen werk voorop. Als dit echter niet haalbaar is, dan kan er in overleg voor worden gekozen om de werknemer passend werk te bieden in een andere functie.

Aanvaarden of weigeren van passend werk

Van een werknemer mag altijd verwacht worden dat hij mee werkt aan zijn re-integratie traject en dus akkoord gaat met passend werk. Maar wat als deze werknemer weigert mee te werken? Een werkgever mag in dat geval stoppen met loon uitbetalen aan de werknemer, tot de werknemer zich weer actief inzet voor zijn of haar re-integratie. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het stoppen met loon betalen. Wanneer is bewezen dat aan één of meer van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, mag het loon stop worden gezet:

  • Als de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt
  • Als de werknemer onjuiste informatie heeft gegeven over zijn ziekte tijdens de aanstelling
  • Als de werknemer passend werk weigert
  • Als de werknemer zijn eigen herstel tegenwerkt
  • Als de werknemer besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen

Iemand die een WW-uitkering krijgt, moet iedere vorm van arbeid die het UWV als passend werk beoordeelt, accepteren. Bij weigering van het uitvoeren van passend werk kan de uitkering worden ingetrokken of verlaagd.

Re-integratie spoor 2 als hulpmiddel bij vinden van passend werk

Indien werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om passend werk voor de werknemer te vinden binnen zijn of haar eigen functie of in een andere functie binnen het bedrijf, maar dit helaas niet is gelukt, is re-integratie bij een ander bedrijf de laatste optie. Re-integratie spoor 2 is deskundige hulp bij het zoeken van werk buiten het eigen bedrijf. Het doel is dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan met passend werk. Samen met een coach zoekt de werknemer naar vacatures en zodoende creëren ze zoveel mogelijk kansen. De coach adviseert bij het schrijven van brieven en het opstellen van de CV, ook worden sollicitatiegesprekken en presentatietechnieken geoefend.

Wilt u meer informatie over het vinden van passend werk voor uw werknemers? Neem dan contact op met onze servicedesk op het telefoonnummer 088 – 0223800. U kunt ook een vrijblijvend advies gesprek plannen of een offerte aanvragen. Binnen 24 uur ontvangt u een voorstel. Wij helpen u graag! Amplooi, de kortste weg naar duurzaam werk!

Terug naar het overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *