Jolanda Stam Mobiliteitsexpert
 • 088 – 0223888

Jolanda Stam

Mobiliteitsexpert, Midden, Oost & Zuid Nederland

De 5 coach vragen

1. In welke steden/omgeving ben je werkzaam en waarom?

Emmen, Almelo, Enschede en Zwolle (soms). Ik ben woonachtig in die regio muv Enschede, maar daar heb ik inmiddels wel een netwerk opgebouwd.

2. Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

In 2008 werd er gezocht naar een jobhunter/ re-integratiecoach bij mijn toenmalige werkgever. Dit was voor mij een perfecte match. Ik had namelijk al mijn UZB ervaring, maar was op zoek naar een baan met meer diepgang. Daarnaast wilde ik meer toegevoegde waarde kunnen geven aan mensen die door omstandigheden even niet meer weten wat ze kunnen en hoe ze dit moeten aanpakken.

3. Wat maakt het werk voor jou zo leuk?

Mensen zien opbloeien en in hun kracht zien komen. Dit alleen door het aanreiken van de juiste handvatten. Ik vind het mooi om de uitwerkingen bij de kandidaten te zien door nieuwe perspectieven die ze zien en ervaren. Zodat ze zelfstandig weer een stap kunnen maken in hun carrière.

4. Wat probeer jij bij een kandidaat over te brengen/mee te geven?

Dat ze zelf regisseur zijn van hun eigen levens en loopbaan. We zijn gemaakt voor elkaar om elkaar te ondersteunen maar niet om volledig op de ander te blijven leunen. (uitzonderingen daargelaten😊)

5. Wat zijn eigenschappen die een goede coach moet hebben volgens jou?

 • Een coach heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze. De gecoachte staat centraal, niet hij (of zij!). Hij heeft een doorleefde visie op coachen en leren, kent zijn mogelijkheden en beperkingen en bewaakt zijn grenzen. Hij weet niet alleen veel, hij laat het ook zien, gebruikt verschillende modellen en methoden, en blijft zichzelf evalueren en ontwikkelen.
 • Een coach heeft vertrouwen in het vermogen van de gecoachte keuzes te maken en zelf zijn koers uit te zetten, te leren van zijn ervaringen en zelf oplossingen te vinden. Hij werkt door ‘niet te weten en niet te werken’ (de koers en inhoud van het traject laat hij over aan de gecoachte).
 • Hij werkt op basis van gelijkwaardigheid en er is commitment over rollen en werkwijze. Hij verplicht zich tot resultaatgericht en gefaseerd werken, waarbij de weg ook als doel wordt gezien.
 • Hij benadert situaties met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd positief en ontwikkelingsgericht, waarbij hij de gecoachte en diens
  leerthema’s, waarden en verlangens centraal stelt, niet de inhoud. Hij zet aan tot bewustwording, beweging en perspectiefverbreding.
 • Nieuwsgierigheid en compassie gaan bij hem hand in hand. De gecoachte heeft zijn interesse en volledige aandacht vanuit een respectvolle en accepterende grondhouding.
 • Een coach is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en het inzetten van intuïtie. Hij is in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. Hij maakt optimaal gebruik van wat er besproken wordt en van wat zich voordoet tijdens een coachbijeenkomst.
 • Hij heeft oog voor contextuele factoren en focust op de beïnvloedingsmogelijkheden van de gecoachte daarbinnen.
 • En, héél belangrijk: hij gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.