Een stappenplan voor een nieuwe HR manager

Alles is nieuw. Jij moet aan de werknemers wennen, de werknemers moeten aan jou wennen. Jij bent hun nieuwe aanspreekpunt, een deel van hun carrière ligt in jouw handen. Maar hoe begin je met luisteren naar deze werknemers? En hoe zorg je ervoor dat je niet alleen luistert, maar hier ook iets mee doet?

Amplooi heeft daar een model voor bedacht. Via een stappenplan adviseert Amplooi wat jou kan helpen om tot de eerste oplossingen te komen voor de problemen (of kansen) die de werknemers op dit moment hebben. Laten we ze samen stap voor stap doorlopen.

1. FOCUS
De eerste stap is om te focussen. De hulpvragen in het model helpen jou om goed te kijken wat er speelt. Wat er gaande is onder de werknemers. Kijk goed om je heen, luister naar de verschillende geluiden die de werknemers maken. Voel je wrijving of is er juist veel enthousiasme over een bepaald onderwerp? Overal zijn kansen voor de werknemers om te groeien. Door een onderwerp te kiezen, maak je een concrete stap in de goede richting, naar een oplossing.
Voorbeeld: Je merkt dat een werknemer niet gelukkig is in zijn huidige positie. Jouw focuspunt wordt om deze werknemer weer werkgelukkig te maken.

2. METEN
Nu het onderwerp bepaald is, is het van belang dat je noteert wat je precies wilt weten. Wil je cijfers over de tevredenheid van de werknemers, of wil je meningen over een gekozen onderwerp?
De informatie die je wilt hebben, moet wel in een vorm komen waarmee je iets kan. Wil je dat de tevredenheid onder de werknemers verhoogd wordt, moet je wel een getal hebben om mee te beginnen, een nulmeting. Wil je juist inspelen op wensen? Dan moet je wel de wensen weten en heb je niets aan cijfers.
Voorbeeld: Van jouw werknemer wil je graag weten waarom hij niet gelukkig is in zijn werk. Je gaat in dit geval vragen naar zijn beweegredenen en meningen.

3. INZICHT
De data is gemeten, je hebt informatie gevonden. Bekijk of je deze informatie kunt koppelen met eventueel eerder gemaakte hypotheses of verwachtingen. Maar kijk vooral hoe deze informatie jouw werknemers verder gaat helpen.
Je hebt nu een tevredenheidscijfer, maar hoe ga je deze verhogen? Of je hebt nu de wensen, maar hoe ga je voldoen aan deze wensen? Bedenk en schrijf een plan om deze gegevens te beïnvloeden, om ze te gebruiken.
Voorbeeld: Jouw ongelukkige werknemer geeft tijdens de meting aan dat hij zijn werk niet meer uitdagend vindt en het werk saai vindt. Dit geeft jou het inzicht dat er iets voor deze werknemer moet veranderen, maar het werk kan niet leuker gemaakt worden.

4. ACTIE
Het plan is bedacht, je weet hoe je de informatie die je hebt gevonden, gaat verbeteren/veranderen. Wat zijn de eerste stappen die je gaat doen? Wat heb je hiervoor nodig?
Het plan, welke je in de vorige stap hebt geschreven, ga je nu uitvoeren. Dit plan uitvoeren levert uiteindelijk voor iedereen het beste op!
Voorbeeld: Je biedt jouw werknemer een loopbaancoachingstraject aan om zijn werkgeluk terug te vinden. Na dit traject komt naar voren dat hij in een andere functie zijn geluk weer heeft gevonden en weer gemotiveerd aan het werk kan. Dit is het beste voor de werknemer, maar ook voor het team waarmee de werknemer in contact stond. Iedereen kan nu gemotiveerder aan de slag!

Met dit model kan jij jouw eerste stappen als nieuwe HR manager gaan maken. En natuurlijk helpt Amplooi je daar graag bij om zo het beste uit jouw werknemers te halen!

Terug naar het overzicht